Texel
maandag21aug2017

NatuurGidsenOpleiding

Natuur Gidsen Opleiding!

Het gaat nu echt gebeuren! Maandagavond 11 september starten wij met de IVN Natuur Gidsen opleiding in de Thijsse school.

Het landelijke cursushuis heeft onze Texelse opzet voor de opleiding beoordeeld en goedgekeurd.

Er hebben zich 26 enthousiaste deelnemers definitief aangemeld en zij staan te popelen om te beginnen. 
Alle 56 bijeenkomsten voor de komende anderhalf jaar staan gepland in de agenda en op de laatste dag hopen wij dat wij aan al deze mensen het diploma "Natuurgids" kunnen uitreiken.

Het cursus team heeft een aantal instellingen bereid gevonden om deze opleiding voor een groot deel financieel mogelijk te maken. IVN Noord-Holland, NatuurMonumenten, NET (Natuur Excursies Texel), VVV Texel, Teso, Texelfonds, Stift en Stichting Kopwerk/Schooltij hebben hun financiële bijdrage toegezegd. 

Wij zijn hun daarvoor natuurlijk erg dankbaar. Door hun bijdrage blijven de kosten voor het IVN Texel en voor de cursisten beperkt.

De cursisten krijgen tijdens deze opleiding een aantal opdrachten die zij in groepjes of zelfstandig moeten uitvoeren. 
Bij twee opdrachten is het nodig dat de cursisten begeleiding krijgen van een mentor. Het gaat hier om hulp bij de opdracht in het aandachtsgebied en bij de eindopdracht. 
Het cursus team is binnen het IVN Texel nog op zoek naar mensen die een of meerdere cursisten zouden willen begeleiden. 
Lijkt het u leuk om deze taak op u te nemen dan zouden wij dat heel erg waarderen.  U kunt zich hiervoor opgeven via:  bertdeboer53@hotmail.com

De komende tijd zullen wij u op de hoogte houden van de vorderingen van de cursisten.

Het cursusteam.