Texel
Overig
zaterdag30dec2017

Jaarthema 2018

Jaarthema 2018   Texel heeft veel dijken; zeedijken, binnendijken, oude dijken, nieuwe dijken, stuifdijken en misschien weet u er nog wel een paar. Door alle werkzaamheden voor de versterking van onze zeewering, staan de dijken momenteel ook volop in de belangstelling. Tijdens het werkgroepenoverleg van eind november, hebben we dan ook met elkaar besloten dat het thema voor 2018 DIJKEN is. Zoals gebruikelijk vragen we de werkgroepen gedurende het komende jaar wat extra aandacht aan dit thema te besteden.