Texel
Klimaat
zondag21aug2022

De Groene Verandering: een klimaatcursus!

Veel mensen maken zich zorgen over de veranderingen in het klimaat en de milieuproblematiek. Welke gevolgen heeft dat voor ons dagelijks leven en op dat van de generaties na ons? Kunnen we als individu onze bijdrage leveren aan het verminderen van de negatieve effecten?
De IVN klimaatcursus ‘De Groene Verandering’ is ontwikkeld voor hen die meer willen weten over het klimaat en willen leren hoe ze zelf kunnen bijdragen aan het verkleinen van hun ecologische voetafdruk.

De afdeling IVN Texel, in samenwerking met het IVN landelijk, organiseert deze cursus bestaande uit 8 bijeenkomsten en 2 excursie in het komende najaar van begin september tot eind november.

De binnen bijeenkomsten worden gehouden in De Buureton in Den Burg. De buiten excursies gaan naar plaatsen waar organisaties op Texel duurzaamheid in daden omzetten.

De bijeenkomsten zijn op:

  • Vrijdagavond 9, zaterdagochtend 17 en zaterdagmiddag 24 september.
  • Zaterdagmiddag 1 oktober, vrijdagavond 7 oktober.
  • Zaterdagochtend 8 en 29 oktober en
  • Zaterdagmiddag 5, 12 en 26 november.


De cursus wordt gegeven in de vorm van presentaties en excursies. Er is ruimte voor eigen inbreng.
De kosten zijn voor IVN leden 50 euro en voor niet IVN-leden 70 euro.
De klimaatcursus wordt bij goed gevolg afgesloten met de uitreiking van een IVN-certificaat.

In de lessen komen de volgende thema’s aan de orde:

  • Kennismaking en uitleg over het Systeem Aarde
  • Invloed van de mens op het klimaat
  • Invloed van klimaat op de mens
  • Systeemverandering
  • Het maken van persoonlijke actieplannen


Opgeven voor deze actuele cursus kunt u op 30 augustus van 19 tot 21 uur in De Buureton Den Burg tijdens de informatie inloopavond. Of vanaf 27 augustus via bestuur.ivntexel@gmail.com

Er is slechts ruimte voor een beperkt aantal deelnemers. Toelating zal geschieden op volgorde van binnenkomst inschrijving. Aanmelden vóór 2 september 2022.