Texel
Natuur in de Buurt
donderdag27mei2021

30 mei Natuurwijzer op Radio Texel

Zondag 30 mei om 12.00 is er weer een uitzending van het programma de Natuurwijzer verzorgd door IVN-Texel op Radio Texel (herhaling dinsdag erna om 18.00 uur). Deze keer gaat het vooral over landschapselementen rond Den Hoorn.

Dit onderwerp is gekozen omdat er in navolging van de module landschapselementen van de Hoge Berg nu een module landschapselementen rondom Den Hoorn in de maak is. De inleiding daarvoor is al klaar en is te lezen in het bijgevoegde document.

Aan de rest incl. een fiets- en wandel route wordt dus gewerkt. Reeds bestaande wandelingen rondom Den Hoorn zoals de 4 wandelingen van De Lieuw rondom Den Hoorn startend vanaf de Spar in het dorp geven ook al wat informatie over landschapselementen.

De modules over Texelse landschapselementen zijn eigenlijk het gevolg van de Covid-19 pandemie. De cursus Texelse buitengidsen moest door Corona halverwege gestopt worden. Door de cursisten werd toen aangegeven dat het een goed idee zou zijn landschapselementen in bepaalde gebieden van Texel onder de aandacht te brengen in samenhang met een fiets of looproute die men zelfstandig kan fietsen of lopen. Een aantal IVN leden en toekomstige Texelse buitengidsen maken deze modules.  

Bekijk landschapselementen rondom Den Hoorn: Van Clijf via Den Horn naar Den Hoorn