Texel
Overig
woensdag31aug2022

3 lezingen in Den Helder over Botanische Kunst, Paddestoelen, Natuur in Nederland

Er worden 3 lezingen georganiseerd door de KNNV afdeling Alkmaar-Den Helder: Botanische kunst op 24 september, De Rotgans, van Wieringen tot Siberië op 22 oktober, Natuur in Nederland op 26 november.

Botanische kunst op 24 september

Els Hazenberg-Meertens zal met behulp van een Power Point presentatie een aantal aspecten van de botanische kunst de revue laten passeren, te weten: de geschiedenis en de ontwikkeling van de botanische kunst door de eeuwen heen; de technieken die daarvoor gebruikt worden; de bloemstillevens uit de Goude Eeuw waarin symboliek een grote rol speelt en tenslotte zal ze aandacht besteden aan de activiteiten van de “Vereniging Botanische Kunstenaars Nederland”.

Op zaterdagmiddag 24 september 2022 door Els Hazenberg-Meertens om 13.30 uur in “De Helderse Vallei”. De Helderse Vallei 9-11, 1783 DA Den Helder. Toegang gratis.

Meer informatie op de KNNV website

De Rotgans, van Wieringen tot Siberië op 22 oktober

Een lezing door Wim Tijsen, georganiseerd door de KNNV afdeling Regio Alkmaar-Den Helder op zaterdagmiddag 22 oktober 13.30 in “De Helderse Vallei”, De Helderse Vallei 9-11, 1783 DA Den Helder. Toegang gratis.

Wim Tijsen is onderzoekassistent bij de Rijksuniversiteit Groningen voor het Grutto Landschapsproject. In 2006 was hij expeditielid van het rotganzenonderzoek van Alterra-Wageningen naar het arctisch broedgebied van deze kleinste ganzensoort, die 50 jaar geleden op uitsterven stond.

Wieringen en de Rotgans zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de aanleg van de afsluitdijk verdween hun hoofdvoedsel, het zeegras, en ‘erremoed wat aars’. Dat werd het binnendijkse gras op Wieringen. Daar en in de Huisduinerpolder onder Lange Jaap verblijven ze van oktober tot ver in mei. Vanaf mei begint de reis van 45.000 km naar het hoge Siberië om te broeden en te ruien en in oktober zijn ze na een lange reis weer terug op Wieringen.

De presentatie besteedt aandacht aan het moderne ringonderzoek op Wieringen en de resultaten van de expeditie naar het Taimyr Schiereiland. Vragen als: hoeveel gras eet een gans per dag? Hoe tel je grote groepen ganzen? Waarom broeden ze in Siberië en niet hier? komen aan de orde. Film- en geluidsfragmenten verlevendigen de lezing en in de pauze is er een prijsvraag.

Natuur in Nederland, deel II, gevolgd door “Tussen Elbe en Oder” op 26 november

Een lezing door Evert Maarschall, georganiseerd door de KNNV afdeling Regio Alkmaar-Den Helder op zaterdagmiddag 26 november 13.30 in “De Helderse Vallei”, De Helderse Vallei 9-11, 1783 DA Den Helder. Toegang gratis.

Evert Maarschall (81) heeft zijn eerste biologische veldkennis opgedaan in een park in Amsterdam-Noord, daarna in het weidevogelparadijs het Ilperveld en heeft in recentere jaren met veel plezier meegedaan aan het in kaart brengen van de flora in het duingebied van PWN.

Voor de pauze bezoeken we een aantal natuurgebieden in het oosten van Nederland zoals het Dwingelderveld, de Drentse Aa en het Springendal. Het Dwingelderveld is het grootste natte heide gebied van Europa, de Drentse Aa is beroemd om de duizenden Brede orchis die hier in het voorjaar bloeien en het Springendal is rijk aan beenbreek en Gevlekte orchis. Andere zeer zeldzame soorten die we tegenkomen zijn wolverlei en de Zweedse kornoelje. Met een beetje geluk komen we ook de adder tegen.

Na de pauze gaan we oostwaarts om een kijkje te nemen bij onze buren. Vooral in het voormalige grensgebied tussen Oost- en West Duitsland en het gebied tussen de Elbe en de Oder is nog natuur te vinden met soorten die in Nederland of zeer zeldzaam of geheel verdwenen zijn. Zo troffen we o.a. tot onze grote verrassing langs een fietspad in het grensgebied, liefst zes zingende mannetjes ortolaan, terwijl de soort al 25 jaar niet meer in Nederland broedt. Ook de kraanvogel krijgt alle aandacht die deze prachtige vogel verdient, zowel als broedvogel en als vogel op trek. Naast de vogels ook aandacht voor het landschapsschoon en de aanwezige flora aldaar.