ANBI

Een ANBI is een instelling die bijdraagt aan het algemeen nut.
Ook onze afdeling heeft een ANBI status.
Doe je een donatie aan IVN of ben je lid, dan kun je dat bedrag aftrekken van je belastbaar inkomen.

IVN Texel
RSIN nr.:  816631499
Contactadres:  secretaris.ivntexel@gmail.com
Het rekeningnummer van IVN Texel is:  NL 74 RBRB 0917.2166.36

Doelstelling

Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Door mensen meer kennis van en waardering voor de natuur bij te brengen, voelen zij zich meer betrokken bij het behouden van natuur, milieu en landschap, en hebben zij meer oog voor duurzaamheid.

Beleidsplan 2017 - 2020

1. Opzetten en organiseren van Opleiding tot IVN Natuurgids
We streven ernaar om deze cursus om de vijf  jaar te organiseren om het bestand van natuurgidsen op pijl te houden.
2. Voortzetten en uitbreiden van publieksactiviteiten voor jong en oud
3. Groene cursussen voor gidsen en publiek
Het organiseren van:
--Groene cursussen voor publiek (over planten, dieren, paddenstoelen etc.)
Met als doel inwoners van Texel te interesseren voor en bewust te maken van de natuur en van het belang van verduurzaming. Daarbij staat specifiek het beleven van het seizoen centraal. Leden en donateurs kunnen ook deelnemen aan deze cursussen
--Opfriscursussen voor de natuurgidsen
Algemene cursussen voor onze actieve leden ter aanvulling van de vaardigheden, bv. op het terrein van GPS, publiciteit, en internet, duurzaamheid, de methodiek van het gidsen.
4. Samenwerking binnen afdeling stimuleren
Door uitwisseling van activiteiten in de vergadering van de coördinatoren van de werkgroepen worden de leden gestimuleerd om meer samen te werken  en activiteiten te organiseren die over de werkgroepen heen gaan. Steeds meer  leden zijn actief in meerdere werkgroepen. Ook dat versterkt de onderlinge band.
5. Banden met gemeente en groene organisaties op peil houden
In het kader van de organisatie van publieksactiviteiten, het inventariseren en beschermen van vlinders, planten en vogels hebben de werkgroepen regelmatig contact met gemeente en beheerders van bv. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Ecomare en het Landschap Noord-Holland.
6. Nieuwe leden aantrekken en enthousiast maken voor ons werk. IVN Texel vergrijst en verliest leden en donateurs door overlijden van die leden of donateurs. Aanwas van nieuwe (jonge) leden  is hard nodig.
7. Landelijk bestuur en regio-overleg
Belangrijke inbreng van het bestuur in het Regio-overleg van de IVN afdelingen in Utrecht  o.a. t.a.v. het beleidsplan van de landelijke vereniging IVN.

Uitgeoefende activiteiten 2018

De activiteitenagenda 2018 staat bij de jaarstukken 2018.
De jaarverslagen van de werkgroepen zijn te vinden op de pagina van de desbetreffende werkgroep.