Ons Informatieblad THACHSA

De Thachsa is ons Informatieblad en dat verschijnt twee keer per jaar. Sinds eind 2016 is de layout gewijzigd, maar de inhoud is nog steeds meer dan de moeite waard. U vindt er allerlei informatie in en ook de verslagen van de bestuursvergaderingen. In de Thachsa staan ook alle activiteiten, die later ook op deze website geplaatst worden.Verder is de Thachsa vooral een blad van en voor de leden en donateurs. Wij nodigen u dan ook uit om er een bijdrage aan te leveren. U kunt daartoe contact opnemen met de redacteur Jan Tijsma

thachsa_winter_2016_nieuw_stijl.pdfr