Súdwesthoeke
IVN
dinsdag07feb2017

Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 4 februari kwamen we bij elkaar in De Wildtskuorre in Rijs voor de jaarlijkse ledenvergadering. Harry Bosma nam ons mee om met het leven van de otter kennis maken. Hij liet ons zien waar we de otter in Nederland en ook speciaal in Friesland kunnen vinden. Hoewel er ongeveer 56 beesten in onze provincie rondzwerven is de populatie toch heel kwetsbaar. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde leeftijd 4 jaar is en dan moet er wel voor nageslacht gezorgd worden. 

Na deze boeiende lezing vervolgden we de vergadering. Er was goed nieuws. Ria Brouwer werd herkozen, Tefa du Pon gekozen als penningmeester en Piter Dijkstra als secretaris. Dat maakt het bestuur weer compleet. Helaas had Piter andere verplichtingen en kon hij niet op de foto met het bestuur.

Afscheid werd er ook genomen. Anne Froukje had haar termijn als secretaris erop zitten en ook Sieger Schotanus stopte als coödinator van de Groene Week. Beiden werden hartelijk bedankt voor hun inzet. Baukje Miedema neemt Siegers taak over. 

De wijze uil werd uitgereikt aan Jan Tijsma. Naast al zijn verdiensten van de afgelopen jaren, heeft hij zich nu ingezet om de redactie van de Thachsa, ons verenigingsblad, van An vessies over te nemen. Dat is je goed gelukt, Jan.Tot slot hadden we nog een discussie over de kerntaak van het IVN. Hierover kunnen we van mening verschillen, maar wat we allemaal willen is mensen in contact brengen met de natuur. Want wie liefde voor de natuur heeft, wil die niet kwijt.

Tijd voor een gezellig samenzijn met soep en een hapje en een drankje. We kijken uit naar het nieuwe seizoen vol afwisseling.