IVN en Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân

Onze afeling Súdwesthoek heeft zijn thuisbasis in Oudemirdum, daar waar ook het Bezoekerscentrum Mar en Klif is gevestigd. Ons werkgebied is Zuidwest Fryslân en omvat het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân met een kleine overloop rond de steden Bolsward en Sneek. In dit gebied vinden onze activiteiten plaats en daar verlenen wij ook de diensten die kenmerkend voor het IVN zijn. 

Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân

Zuidwest-Fryslân is één van de twintig Nationale Landschappen, welke in 2005 door het rijk zijn aangewezen vanwege de unieke combinatie van natuurlijke en cultuurhistorische elementen.

Het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân is uniek om zijn verscheidenheid aan landschapstypen. De kernkwaliteiten van dit landschap zijn de zeer open landschappen langs het IJsselmeer en de meren, de beslotenheid van de bossen in Gaasterland en omgeving St. Nicolaasga, de oude structuren van de veenverkaveling en de stuwwallen en terpen. 

In het Informatiecentrum Mar en Klif is een permanente tenstoonstelling ingericht over het Nationaal Landschap en daar kunt u er alles over zien en horen.

www.marenklif.nl

Landkaartje Zuidwest Friesland