Bestuur en Coördinatoren

Wij willen u graag laten weten wie we zijn:

 

Bestuur

voorzitter                                                              R. (Ruud) Oudega

06.53152059                                                         r.oudega@gmail.com

secretaris                                                   A.A. (Anneke) Oudega-Gombert

06.51280564                                                ivnsudwesthoeke@outlook.com                                                                Secretariaat: Lutswâl 9, 8564 HA Ruigahuizen     

penningmeester / ledenadministratie          Marten Wesselius 

06.12117102                                                 ivnsudwesthoeke@gmail.com  

           
Coördinator                                                A. (Arnoud) van de Ridder

06.30105981                                            arnoudvanderidder@gmail.com

bestuurslid                                                           (vacant)

bestuurslid                                                          (vacant)

 

Coördinatoren

Werkgroep Sneek                                     Ger Bosklopper

tel. 0515.420514                                  g.w.bosklopper@home.nl

Werkgroep Vlinders                                 Wybren Siemensma

tel. 0514.603106                                 w.siemensma@kpnplanet.nl

Werkgroep Wilde Planten                       Baukje Miedema              

tel. 06 57621330                                  baukjemiedema@home.nl

Werkgroep Vogels                                     Durk Venema

tel. 06.12723823                                  dj_venema@hotmail.com 

Communicatie

Coördinatie externe activiteiten / PR  (Pers en media)       

                                                                  Arnoud van de Ridder

tel. 06.30105981                                 arnoudvanderidder@gmail.com

Website  en Facebook                            Jan Tijsma (tijdelijk)

tel. 0514.572006                                  tijsmajan@gmail.com

Redactie Thachsa                                         Ria Brouwer

tel. 0514.593606                          redactiethachsa@gmail.com