Bestuur en Coördinatoren

Wij willen u graag laten weten wie we zijn:

 

Bestuur

 

voorzitter                                                                 (vacant)

secretaris                                                              Pieter Dijkstra

0514.594642                                             piter.dijkstra@kpnmail.nl        

penningmeester / ledenadministratie          Marten Wesselius 

0514.603331  / 06.12117102                 ivnsudwesthoeke@gmail.com  

           
lid/ pr                                                                       Ria brouwer

tel. 0514.593606                                      ria2brouwer@gmail.com

bestuurslid                                                           (vacant)

 

bestuurslid                                                          (vacant)

 

Coördinatoren

Werkgroep Sneek                                     Ger Bosklopper

tel. 0515.420514                                  g.w.bosklopper@home.nl

Werkgroep Vlinders                                 Wybren Siemensma

tel. 0514.603106                                 w.siemensma@kpnplanet.nl

Werkgroep Wilde Planten                       Baukje Miedema              

tel. 06 57621330                                  baukjemiedema@home.nl

Werkgroep Vogels                                     Durk Venema

tel. 06.12723823                                  dj_venema@hotmail.com 

 

 

Communicatie

Coördinatie externe activiteiten      Constance Smit-Walstra  (tijdelijk vacant)

tel. 0513.431992                                constance-smit@hetnet.nl

PR  (Pers en media)                                       Ria Brouwer

tel. 0514.593606                                ria2brouwer@gmail.com

Website                                                 Jan Tijsma (tijdelijk)

tel. 0514.572006                              tijsmajan@gmail.com

Redactie Thachsa                                      Ria Brouwer

tel. 0514.593606                          redactiethachsa@gmail.com