Info bestuur en de anbi-status

IVN Stein is opgericht in 1973 en officieel erkend en geregistreerd als een goed doel met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI’s genieten belastingvoordeel en datzelfde geldt voor hun donateurs en voor mensen die een schenking doen. Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

Statutaire naam: IVN, vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Stein

Verkorte naam: IVN Stein

Kamer van Koophandel nummer: 40189818

RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 816466257

Postadres: Steinerbos 2A, 6171 AL, Stein

Bankrekening: NL40 RABO 0149 2054 14

Website: http://www.ivn.nl/afdeling/stein

E-mail: infoIVNStein@gmail.com

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2023

Riet Vrancken (penningmeester), Jeanine Busing (secretaris) en Ivo Welzen (waarnemend voorzitter)

Beloningsbeleid
De vereniging kent geen bezoldigde werknemers en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Bestuurders en medewerkers van werkgroepen ontvangen geen vacatiegeld, alleen een vergoeding voor directe kosten.

Doelstelling en beleidsplan
De vereniging is opgebouwd uit een aantal werkgroepen, die relatief autonoom te werk gaan op het gebied van natuureducatie en -bescherming van natuur en landschap. Het bestuur ziet er op toe dat alle activiteiten in overeenstemming zijn met de doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten.
Er wordt niet actief aan fondsenwerving gedaan onder particulieren. Voor specifieke projecten worden subsidies aangevraagd bij geselecteerde fondsen en organisaties. Het vermogen wordt vrijwel volledig besteed aan de doelstellingen zoals vermeld in de statuten.

                                                               Jaarverslag IVN Stein 2022

Algemeen
In het jaar 2022 zijn bestuur en medewerkers  weer volop werkzaam geweest in en rond het NEC en onze Heemtuin.
Oók in de tuin en rondom het NEC gebouw is men weer druk bezig geweest ( zie hiervoor: Werkzaamheden in de tuin én Beheer en onderhoud in dit jaarverslag).
Daarnaast heeft IVN Stein de leden en donateurs maandelijks op de hoogte gehouden over de gang van zaken middels de nieuwsbrief “de Euleteul”.

Bestuur
Het bestuur wordt momenteel gevormd door Ivo Welzen (waarnemend voorzitter), Riet Vrancken (penningmeester) en Jeanine Busing (secrataris).
Een nieuwe voorzitter is tot op heden nog niet gevonden.
Het bestuur kwam dit jaar elke maand bijeen.
Bovendien bezocht het bestuur dit jaar 4x de kwartaal vergaderingen van IVN Regio- Westelijke Mijnstreek. Zo heeft IVN Stein op 9 juni het Regio overleg georganiseerd, in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie.
Het verslag van de Algemene ledenvergadering, gehouden op 24 maart 2022, is terug te vinden in de nieuwsbrief van mei 2022.

Contact gemeente Stein
Het regulier groenoverleg met de betrokken wethouders over de buitengebieden heeft dit jaar 1 keer plaatsgevonden op 5 december 2022.
Verdere contacten met de gemeente verliepen via de mail of telefonisch.

Educatie
* IVN Stein organiseerde op 21 maart, 11 april en 2 mei (onder leiding van Riet Vrancken) een cursus Moestuinieren voor beginners.
In drie bijeenkomsten van twee uur leerden de deelnemers hoe ze eenvoudig een kleine moestuin konden opzetten. Door middel van talloze goede tips en heldere uitleg leerden de cursisten hoe je vrijwel het hele jaar door je eigen groenten kunt oogsten en eten. Ook behandelde deze cursus de gereedschappen die nodig zijn bij het moestuinieren, het bepalen van de grondsoort, het kiezen van de planten en de werkzaamheden in de moestuin door het jaar heen.
* Op zaterdag 23 april konden de 25 geslaagde Natuurgidsen eindelijk, in het Maaslandcentrum te Elsloo, het felbegeerde Natuurgidsendiploma ontvangst nemen.
Wij willen in het bijzonder Ria van Heck bedanken voor haar inzet die, onder begeleiding van haar mentor Riet Vrancken, dit landelijk erkende diploma in ontvangst mocht nemen!
IVN Stein is een natuurgids rijker!

Wandelingen
Iedere derde woensdag van de maand verzorgde het wandelteam van IVN Stein een aantrekkelijke Natuur-en Cultuurwandeling.
Dit jaar konden de wandelingen gelukkig weer gewoon doorgaan.
De verslagen van alle wandelingen staan vermeld in de nieuwsbrieven van 2022.

Samenwerking met andere verenigingen
* Stichting Egelopvang Stein.
* Paddenstoelen Studiewerkgroep Limburg (PSL).
* De samenwerking met de PSL blijft goed.
John Leclaire voorziet ons regelmatig van interessante stukjes over paddenstoelen voor de nieuwsbrieven en organiseert de jaarlijkse paddenstoelenwandeling.
* Stichting Erfgoed Stein.
De samenwerking met SES is goed. Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat wij de beamer van hun in bruikleen hebben.

Werkzaamheden in de tuin
Dit jaar werden diverse werkzaamheden in de tuin afgerond:
* de grond in de themabakken werd aangevuld
* de composthoop werd heringericht en omgeschept
* de themabakken kregen weer een opknapbeurt
* er werd een nieuwe takkenril geplaatst en de oude takkenril verwijderd
* de rotstuin werd gerenoveerd
* de moestuin kreeg een opknapbeurt
* de bramen achter het Klauwenpaad werden verwijderd
* diverse bomen werden gesnoeid en gekapt
* er werd een bijenkast in de heemtuin geplaatst
* de nectarkroeg en het vlinderbord werden gerepareerd
* alle nestkasten in het Steinerbos werden schoongemaakt.

Beheer en onderhoud
Dit jaar werden er diverse reparaties en vernieuwingen doorgevoerd en afgerond:
*het dak van de werkplaats en het bankenhok werd vernieuwd
* de bestrating rond het gebouw werd gerenoveerd
* de vijverpomp werd vervangen
* diverse banken en marktkramen werden opgeknapt en geverfd
* het renoveren van de grote trap werd in december opgestart

Activiteiten

* 30 april Plantenruil
Op zaterdag 30 april organiseerden IVN Stein en VELT Zuid- Limburg een plantenmarkt bij IVN Stein.
Op deze zonnige dag  mochten we ca. 80 geïnteresseerden verwelkomen en het werd een gezellige en interessante ruilmarkt. Onze natuurgidsen Ria van Heck en John Leclaire voorzagen de deelnemers van interessante informatie over de te ruilen of te kopen heemplanten.

* 10 juli Bomenpad
Het prachtige Bomenpad dat door de Heemtuin van IVN Stein loopt werd deze dag gebruikt als decor voor een interessante  speurtocht. Door allerlei vragen over de aanwezige bomen leerden de kinderen leuke weetjes over bomen.  Speurneuzen tussen de 4 en 12 jaar met hun ouders en/of grootouders, maar ook andere belangstellenden, waren welkom om aan deze activiteit deel te nemen en/of onze Heemtuin te bezichtigen.
Men was nieuwsgierig naar hoe bomen met elkaar communiceren en er werd geproefd van de lekkere kastanje honing. De kinderen genoten van een mooi verhaal terwijl ze onder het bladerdak van een prachtige beuk zaten.
Er werd enthousiast en volop geknutseld met al het moois dat bomen te bieden hebben.
De kinderen gingen naar huis met mooie kunstwerkjes uit de natuur.

* 11 juli Scouting bezoek aan onze tuin:
Op maandag 11 juli mochten we een aantal  jonge padvinders met hun begeleiders  in onze heemtuin verwelkomen. Onze natuurgidsen  hebben de kinderen en hun begeleiders interessante en educatieve informatie gegeven over onze natuur.

* 12 juni Slootjesdag
Dit jaar gingen we weer op avontuur langs de waterkant. Het werd een spontaan en gezellig kinderfeest waarbij de organisatie alles in het werk stelde om deze leuke activiteit te realiseren.
We mochten ook dit jaar weer circa 100 ouders, grootouders en kinderen verwelkomen.
Gewapend met schepnetjes, emmertjes, zoekkaarten en loepjes trokken de kinderen met hun (groot) ouders de heemtuin in en langs de waterkant van de vijvers werd druk gezocht naar waterdiertjes.
Vol enthousiasme werden de vondsten gedeeld met iedereen die het wilde zien. De “buit” was indrukwekkend! Zo werden er kikkers, visjes, slakken, larven en nog veel meer gevangen.
Deze waterdiertjes werden later weer netjes in de vijvers vrij gelaten.

* 14 augustus Kroedwusj
De weergoden waren ons  goed gezind en het werd een druk bezochte en gezellige middag.
Onder het genot van een kopje koffie en met veel enthousiasme werden de nodige Kroedwusjen gemaakt.  De Besjen van Stein waren ook dit jaar weer aanwezig en hielpen de aanwezigen bij het maken van deze Kroedwusj, welke ter plekke gezegend werd door onze pastoor Schwillens. Door het warme weer was de opkomst minder dan voorgaande jaren.
Máár het werd een gezellige activiteit waarbij we toch ca. 50 bezoekers mochten verwelkomen.


* 26 augustus Nacht van de vleermuis met wandeling.
Op vrijdagavond 26 augustus organiseerde IVN  samen met René Janssen van Vleermuizenwerkgroep Nederland (VLEN) een wandeling in het kader van de Jaarlijkse Nacht van de Vleermuis.
Onze expert René Janssen van gaf in ons NEC een interessante lezing over deze wonderlijke en nuttige dieren. Na de lezing startte de wandeling op zoek naar vleermuizen in de omgeving van de roeivijver in het Steinerbos. Gedurende deze anderhalf uur durende wandeling konden de 22 geïnteresseerden, tijdens de schemering, weer een groot aantal vleermuizen (zoals de Dwergvleermuis en de Watervleermuis) boven de vijver in het Steinerbos spotten.
Het werd een interessante en spannende belevenis voor alle aanwezigen, met dank aan René Janssen!

* 30 augustus bezoek heemtuin – Onger Os van dorpsdagvoorziening “Bie Gerda” Meers
Op dinsdagmiddag 30 augustus mochten wij ca. 15 ouderen met hun begeleiders in onze Heemtuin verwelkomen voor een interessante rondleiding en een gezellig samenzijn onder het genot van een  lekker kopje koffie. Het werd een leuke middag waarbij de bezoekers vol bewondering over onze mooie Heemtuin waren.

* 3 september medewerkers uitstapje
Dit jaar ging het medewerkers uitstapje  naar de kasteel Ruïne in Stein waar men een interessante rondleiding kreeg door vrijwilligers van Stichting Erfgoed Stein.
Na deze rondleiding volgde er een gezellig samenzijn, onder het genot van koffie met vlaai en een drankje, bij Brouwerij “De Fontein”.


* 25 september Bodemdiertjes

Gewapend met schepjes, potjes en een zoekkaart gingen de kinderen op zoek naar duizendpoten, slakken, wormen, kevers, pissebedden en nog veel meer bodemdiertjes.
Na de zoektocht hielpen medewerkers en natuurgidsen van IVN de kinderen om uit te zoeken, welke diertjes zij gevonden hadden.
Natuurlijk werden alle gevangen diertjes weer netjes teruggezet in de natuur.
De Egelopvang was dit jaar ook aanwezig om interessante informatie te geven over de egeltjes.
Bovendien konden de kinderen bij de egelopvang (tegen een kleine vrijwillige bijdrage) een heus wormenhotelletje knutselen. Het werd een zeer geslaagde jeugdactiviteit waarbij we 85 deelnemers mochten verwelkomen.


* 10 oktober Evaluatie Moestuincursus
De moestuincursus van afgelopen voorjaar kreeg op 10 oktober een vervolg met een terugkomavond. Bijna alle deelnemers namen hieraan deel en vertelden over hun successen en missers in de moestuin van afgelopen jaar. Naast het uitwisselen van e-mail adressen, zijn er de afgelopen zomer ook zaden en planten uitgewisseld.

*12 oktober Kabouter pad
Op deze zonnige woensdagochtend was het een drukte van jewelste in onze heemtuin!
Circa 60 kleuters van OBS De Maaskei-Urmond met hun begeleiders waren aanwezig om het kabouter pad te verkennen. Uitgedost met rode kaboutermutsen gingen de kinderen met hun begeleiders op pad om álle 10 de educatieve opdrachtjes te maken.
Vol enthousiasme werd er een wasco afdruk van een boomschors gemaakt. De wensput, waar elke kleuter een wens mocht doen, was favoriet én de altijd interessante waterpomp werd natuurlijk veelvuldig uitgeprobeerd. Na afloop van deze activiteit kreeg IVN een, door de kinderen gemaakt, kunstwerkje aangeboden waarop alle duimafdrukken en namen van de kinderen vermeld stonden.
Het werd een drukke, gezellige, maar vooral educatieve ochtend voor alle aanwezigen.

* 16 oktober Paddenstoelenwandeling
Aan deze mooie Paddenstoelenwandeling namen 35 personen deel, waaronder zeker 10 kinderen.
De wandeling ging door het Steinerbos en een klein stukje door de speeltuin.
De weergoden waren ons goed gezind en de paddenstoelen stonden te pronken om gezien te worden. Tijdens deze 2 uur durende wandeling werden er ongeveer 35 soorten paddenstoelen genoemd door natuurgids John Leclaire. Er was héél veel aanbod.
Zoveel zélfs dat, indien men alle paddenstoelen had moeten zien, men veel te laat terug zou zijn in het NEC en men vervolgens de heerlijke paddenstoelensoep, die geserveerd werd door Tillie Leclaire, zou missen.

* 16 november Boomfeestdag
Basisschoolleerlingen gingen samen met leerkrachten, ouders, vrijwilligers van IVN Stein, medewerkers van Stichting De Rollen, groenbedrijf Henssen en het gemeentelijke wijkteam aan de slag in het Heidekamppark. Er werden 20 bomen geplant en een aantal grotere struiken.
Onder vakkundige leiding hebben 59 kinderen van de basisscholen De Avonturijn uit Berg aan de Maas en De Maaskei uit Stein, met veel enthousiasme, bomen en struiken geplant in het Heidekamppark.

PR
Nieuwsbrief
Vanaf 2020 brengen wij maandelijks onze nieuwsbrief ”De Euleteul” uit waarin wij onze leden en donateurs op de hoogte houden van bijzonderheden en nieuwtjes over IVN Stein.
Nieuwsbrief “de Euleteul” wordt opgesteld door Jeanine Busing.

Website, facebook en PR
Om onze activiteiten onder de aandacht te brengen worden alle  geïnteresseerden geïnformeerd, via onze website, facebook, de Uittips van Dagblad de Limburger, weekkrant de VIA, de gemeentelijke website, Stein Lokaal en alle scholen in Stein  via Isy.
Deze media zijn noodzakelijk om leden, donateurs en geïnteresseerden snel op de hoogte te kunnen stellen van onze activiteiten.
PR, website en facebook worden beheerd door John Busing.
IVN Nederland startte dit jaar met het vernieuwen van de IVN website.
Er vonden een aantal cursusdagen plaats waaraan John busing (als websitebeheerder) deelnam.
We hopen dat de nieuwe website rond 30 januari 2023 van start kan gaan.

Ledenadministratie
Op 31 december 2022 telde IVN Stein 135 leden en 22 donateurs.

Het bestuur bedankt medewerkers, leden en donateurs voor hun bijdrage en betrokkenheid, in welke vorm dan ook, aan IVN Stein.
Zonder uw hulp en inzet kan onze vereniging niet bestaan.

 

 

Begroting – realisatie 2022  
  Inkomsten Begroting Realisatie
100 Contributies 3.500,00 3.551,00
110 Financiële bijdragen 1.000,00 892,53
120 Gemeentelijke vergoedingen 4.500,00 4.917,00
130 Rente 0,00 6,53
140 Activiteiten 400,00 1.186,35
150 Verkoop 400,00 282,95
170 Vergoedingen en teruggaven 700,00 690,59
  Totaal Inkomsten 10.500,00 11.526,95
     
Uitgaven Begroting Realisatie
200 Afdrachten 2.000,00 2.216,00
210 Lidmaatschappen 100,00 68,00
220 Vaste lasten 3.000,00 3.084,31
240 Activiteiten 600,00 341,79
250 Educatie 600,00 175,61
270 Heemtuin 800,00 1.329,92
290 NEC 800,00 127,88
300 Huishouding 600,00 538,04
310 Bestuurskosten 1.000,00 583,34
330 Vrijwilligers 1.000,00 1.097,97
Subtotaal uitgaven 10.500,00 9.562,86
340 Groot onderhoud 3.000,00 4.211,31
  Totaal uitgaven 13.500,00 13.774,17
  Saldo  -3.000,00 -2.247,22