Bestuur

Het bestuur is op zoek naar uitbreiding: bestuursleden waaronder ook een een nieuwe voorzitter. Op dit moment kent het bestuur een waarnemend voorzitter en twee bestuursleden met functie. Met ingang van  januari 2024 zijn ook de functies van penningmeester en secretaris vacant, omdat hun beider termijn dan verstreken is.

Waarnemend voorzitter:  Ivo Welzen

Secretaris:  Jeanine Busing, 06-10455366, infoivnstein@gmail.com

Penningmeester: Riet Vrancken, 06-24435277, rietvrancken@hotmail.com