Over Spau-Beek

IVN Spau-Beek is een van de 180 afdelingen van het landelijk IVN en is opgericht op 12 maart 1970, ongeveer 10 jaar na de oprichting van het landelijk IVN.

In eerste instantie was de naam van de afdeling: AFDELING SPAUBEEK/SCHINNEN.

Dit was een gecombineerde afdeling van de gemeenten Spaubeek en Schinnen. In 1982 vond in Limburg de gemeentelijke herindeling plaats. Ook Spaubeek blies als een van de vele gemeenten haar laatste adem uit en werd ingedeeld onder de gemeente Beek.

Deze gemeente had echter geen eigen IVN-afdeling. Zodoende gingen Beek en Spaubeek, ook op IVN-niveau, een gezamenlijke afdeling vormen nl. de afdeling Spau-Beek(/Schinnen).

In 1985 ging Schinnen op eigen benen staan als afdeling Schinnen. Overbleef de huidige afdeling IVN Spau-Beek.

De afdeling heeft een aantal werkgroepen waarin vrijwilligers actief een deel van het I.V.N. werk behartigen. De afdeling heeft een eigen verenigingsgebouw, het Natuurcentrum Moorheide, gevestigd in een kelderruimte van het Asielzoekerscentrum te Sweikhuizen, Moorheide 1.

In dit centrum is een permanente tentoonstelling van vogels en nestkasten, zoogdieren, bijen, geologie etc. Verder is er in ruime mate documentatie en informatie beschikbaar.

Het natuurcentrum is in de maanden oktober t/m april iedere zondagmiddag voor het publiek geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Ook tijdens activiteiten en themazondagen bent u van harte welkom. De toegang is gratis.

Ons Natuurcentrum is bereikbaar vanuit de richting van het NS station te Spaubeek. Volg de borden AZC Sweikhuizen.