contactformulier Spau-Beek


U kunt zich het gehele jaar door aanmelden als lid van onze IVN afdeling.

Lidmaatschapsmogelijkheden:

De lidmaatschapskosten voor onze IVN afdeling zijn uiterst laag.
Voor slechts 12,- per jaar bent u al lid.

Optie 1:
Donateurlid van genoemde afdeling van IVN en ik ontvang daarvoor de Natuurgids, het Jaarboekje en het Zomerbulletin voor €27,50 per jaar.

Optie 2:
Donateurlid zonder abonnement op de Natuurgids; ik ontvang wel het Jaarboekje en het Zomerbulletin voor €12,00 per jaar.

Optie 3:
Actief lid* van genoemde afdeling van IVN en ik ontvang daarvoor de Natuurgids, het Jaarboekje en het Zomerbulletin voor €27,50 per jaar.

Optie 4:
Actief lid* zonder abonnement op de Natuurgids; ik ontvang wel het Jaarboekje en het Zomerbulletin voor €12,00 per jaar.

*Kijk onder Werkgroepen naar de diverse Werkgroepen.

De Natuurgids verschijnt 8 x per jaar.

Bankrekeningnummer: NL97RABO0146550080  ten name van IVN afd. Spau-Beek.

In ons Natuurcentrum Moorheide liggen aanmeldingsformulieren.
Ook kunt u onderstaand formulier invullen.

Aanmeldformulier

Beëindiging lidmaatschap:
De opzegging van ons lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij ons secretariaat en wel voor 1 november voorafgaande aan het jaar van lidmaatschap beëindiging. Dit heeft te maken met het doorgeven van onze afmelding bij de abonnementsregistratie van “De Natuurgids”, hetgeen voor 1 januari moet hebben plaatsgevonden. Te late afmelding betekent namelijk een verplichte doorbetaling van het abonnementsgeld voor een heel jaar, kosten waar onze IVN afdeling dan voor op zou draaien.

Hopelijk heeft u begrip voor deze maatregel, maar meer nog hopen wij dat u nog vele jaren lid blijft van ons IVN