Spau-Beek
Landschap
Vanaf
zondag11sep202213:00

Jubileum-Expositie ‘Geologische opbouw van de Beekse Landschappen'

Jubileum-Expositie ‘Geologische opbouw van de Beekse Landschappen'
 

Het IVN Spau-Beek bestaat uit een tiental werkgroepen. De werkgroep Geologie is 25 jaar geleden opgericht op initiatief van amateurgeoloog Lei Nelissen. Om dit heugelijk feit te gedenken is er een jubileumexpositie ingericht.

Als thema voor deze expositie is ervoor gekozen om de geologie en ontstaanswijze van het landschap van Beek en de omliggende dorpen in kaart te brengen.

Deze expositie laat zien hoe dit landschap is ontstaan aan de oppervlakte en in de diepte. We hebben in deze omgeving in het verleden te maken gehad met ijstijden, rivierafzetting van de Maas en zee afzettingen. Aan de hand van geologische profielen, boringen, gesteenten en fossielen zal een indruk worden geven over de ontstaanswijzen van het Beekse landschap.

Vanaf 11 september is deze expositie toegankelijk voor het publiek, in het Elsmuseum, Wolfeynde 4, 6191 EB te Beek.

De feestelijke opening voor genodigden vindt plaats op zaterdag 10 september 2022.

In aansluiting op de opening is de expositie te bezoeken op 18 september en vervolgens de eerste zondag van de maand vanaf 13:00 tot 17.00 uur.

Ook is het voor groepen mogelijk om de expositie tussentijds te bezoeken op afspraak.

 

Algemene informatie

zaterdag 31 december 2022 - 11:02