Contact Son en Breugel

Contactgegevens
Postadres: St. Genovevastraat 33, 5694 AE Breugel
Bezoek adres: St. Genovevastraat 37, 5694 AE Breugel


e-mail: ivnsonenbreugel@dse.nl

Contributie / Donatie
Contributie lid: (huisgenoten) € 25,00 (€ 10,00)
Jongeren (tweede uit gezin) € 15,00 (€ 12,50)
Donateurs: € 10,00 (minimaal)

Bij lidmaatschap van een gezin met kinderen bij het Jeugd IVN hoeft er niet betaald te worden voor een huisgenootlid.

Bankrekening: NL 69 RABO 0148 206 956 t.n.v. IVN Son en Breugel

Men kan zich als lid of donateur aanmelden bij de penningmeester
email: finanivn@gmail.com
Beeindiging van het lidmaatschap moet voor 1 november worden gemeld bij hetzelfde adres.