Over Sittard - Geleen

De afdeling Sittard-Geleen is in 2009 gevormd door het samengaan van de afdelingen Sittard (opgericht in 1972) en Geleen (1973). De vereniging zet zich in voor natuur en milieu. Speciale aandacht is er voor het behoud van wat Sittard-Geleen nog aan natuur bezit. Geprobeerd wordt bovendien het milieubewustzijn bij de inwoners te vergroten. Daartoe worden wandelingen, excursies, lezingen, cursussen en jeugdactiviteiten georganiseerd.