Beleid & Organisatie
woensdag12apr2017

Bestuur Stichting Natuurfonds Sittard-Geleen

Het bestuur van de Stichting Natuurfonds Sittard-Geleen bestaat uit:

Mw. I.M.Havermans, voorzitter

Dhr. L.Vlieks, secretaris

Dhr. P.T.M.Munten. penningmeester

Mw. R. van Mourik

Dhr. F. Wagenaar

Het secretariaatsadres luidt: Curiastraat 5, 6151 GK Munstergeleen (tel. 046-4511554), email: natuurfondssittardgeleen@gmail.com

IBAN: NL43RABO0130577383 BIC: RABONL2U

RSIN: 816279020

De bestuurders ontvangen geen beloning voor verrichte werkzaamheden voor de Stichting Natuurfonds Sittard-Geleen.