Nieuwe hangplek voor boerenzwaluwen! Vogels

Nieuwe hangplek voor boerenzwaluwen!

Sint-Oedenrode 20 augustus 2019

De weidevogelwerkgroep heeft de smaak flink te pakken. Na het bouwen van een fantastische broedwand voor de oeverzwaluwen, mogen nu de boerenzwaluwen zich verheugen op een eigen “skybox”. Een heerlijke plek om even uit te rusten en rond te kijken.

boerenzwaluw

Een lange reis

Het is bijna niet voor te stellen. Na een verblijf van 7 maanden en een enkele reis van 8500 km komen onze zwaluwen vanuit diep in het zuiden van Afrika weer naar Nederland gevlogen om hier te kunnen broeden. Vanaf half april tot mei zijn ze weer terug in ons land. De zomer staat voor de deur. Met speciale zenders heeft men vast kunnen stellen dat ze wel afstanden van 420 km per dag af kunnen leggen. Wat een enorme prestatie voor een vogeltje met een gewicht van slechts 22 gram. Vaak komen ze op precies dezelfde plek terug, in hetzelfde nest als de jaren ervoor. Als ze de gevaarlijke tocht overleven uiteraard. Woestijnen met zandstormen en droogte, tegenwind en slecht weer zijn enkele van de gevaren die ze onderweg moeten trotseren.

Insectenbestrijders

Een zwaluw eet maar liefst 50.000 vliegen, muggen en andere insecten per week! Milieuvriendelijker insectenbestrijders bestaan er niet. In stallen en op erven doen boerenzwaluwen dan ook nuttig werk door er veel vliegen te vangen. Boeren zijn dan over het algemeen ook zeer dankbaar voor het werk van deze knechten. Er moet echter wel goed over de faciliteiten nagedacht worden. Het vinden van nestgelegenheid bijvoorbeeld.

Broedplaatsen en voorzieningen

Als het nodig is kunnen in de spanten van het dak broedvoorzieningen in de vorm van nestkasten en plankjes geplaatst worden. Het maken van een hangplek in de vorm van ”telefoondraden” met draad buiten de stal als verzamelplaats wordt door de zwaluwen ook enorm gewaardeerd. Met advies van BrabantsLandschap heeft de weidevogelwerkgroep deze voorzieningen geplaatst bij een tweetal melkveehouders, boer André en boer John. De boerderijen staan op de Schijndelse Heide en op Sloef.  Belangrijk is dat de draden geplaatst worden in de directe nabijheid van een stal waar al boerenzwaluwen nestelen. Ook belangrijk is dat er op het erf een klein nat stukje aanwezig is met een beetje leem of mest. Meer dan 2000 kleine bolletjes modder verstevigd met strootjes en zelfs haren zijn er namelijk nodig voor het bouwen van één nest! In droge jaren zoals dit jaar is dit echter niet zo vanzelfsprekend en hebben de zwaluwen grote problemen om voldoende en goede modder te vinden om hun nest te bouwen.

In overleg met boer André en boer John is besloten om dit jaar direct na het weidevogelseizoen bij de stal de palen met zwaluwlijnen de maken. De planning was het project af te ronden nog voordat de eerste jonge zwaluwen zouden uit vliegen. De deadline was dan ook half juli.

boerenzwaluw draad 2Het begint met een goede voorbereiding, gaten graven….

boerenzwaluw draad 3Vervolgens het plaatsen van de palen.

boerenzwaluw draad 4En als laatste kunnen de draden opgehangen worden. (Er staat geen stroom op en je kunt er ook niet mee bellen :-).

boerenzwaluw draad 5

Het resultaat: een prachtige plek voor de boerenzwaluwen om uit rusten en de omgeving te kunnen afspeuren naar voedsel. Het project werd inderdaad half juli opgeleverd. Een week later werden de eerste zwaluwen al gespot in hun nieuwe skybox.

Gerealiseerd door: Henk, Gradje, Jan, Johan, Piet en Wil van de weidevogelwerkgroep met hulp van Brabants Landschap, boer André en John.

 

boerenzwaluw

Kenmerken boerenzwaluw:

  • lange diep gevorkte staart
  • donker verenpak met metaalblauwe gloed
  • roodbruine keel en voorhoofd
  • roomwitte buik.
  • broed 2 soms 3 keer per jaar.

 

Ontdek meer over

Deel deze pagina