Sint-Oedenrode
Natuur
Op
dinsdag27dec201610:00

Het hakt erin !?

IVN-wandeling in Vresselse bos

Er is de afgelopen jaren volop gekapt rondom de vennen in het Vresselsbos. Is dit zonde, of heeft de kap een zeer bijzondere reden? Is er al een mooi resultaat te zien? Op dinsdag 27 december nodigt IVN Rooi u uit mee te gaan wandelen in het Vressels Bos om dit zelf te beoordelen. IVN-Gidsen vertellen over het herstellen van de vennen en het bos eromheen.

We wandelen via De Oude Putten naar de Hazenputten en hier is goed te zien wat Staatsbosbeheer het afgelopen jaar gedaan heeft. Door de kap van bomen krijgen de vennen meer ruimte en kan de wandelaar volop genieten van het uitzicht op de vennen. Daar zijn allerlei (water)vogels waar te nemen zoals de aalscholver, de grauwe gans, de grote zilverreiger en er is zelfs een kans dat we de alom gewaardeerde ijsvogel te zien krijgen.

De wandeling begint om 10.00 uur vanaf de Vresselse Hut, Vresselseweg 33, Nijnsel. En duurt tot ca. 12.00 uur.

foto: Henri van Weert

Hieronder kunt u nog wat achtergrondinformatie over de werkzaamheden lezen ter voorbereiding.

Aanpak  (Bron: Staro Natuur en buitengebied)

Op basis van het globale inrichtingsplan is aan de hand van veldbezoeken, gesprekken en metingen een gedetailleerd bestek opgesteld. Het venherstel wordt in twee fases uitgevoerd. De eerste behelst de kap en dunning van bos rondom de vennen. Hiermee wordt meer ruimte gecreëerd voor de vennen. Door het loofhout te bevoordelen en hoger gelegen delen te kappen wordt de inzijging van water en de toestroom van water naar het ven versterkt. Vanaf september 2016 worden ook dichter bij de vennen bomen gekapt, worden sloten gedempt en wordt er geplagd. Bij alle te nemen maatregelen wordt gewerkt volgens een ecologisch werkprotocol. 

Resultaat
Door de te nemen maatregelen wordt het gebied vernat en zal een beter leefgebied ontstaan voor bijzondere flora en fauna zoals lavendelhei, klokjesgentiaan, levendbarende hagedis, heikikker en speerwaterjuffer. De vennen zijn belangrijk voor de natuur en zullen na versterking door bezoekers aan het Vresselsbos hopelijk nog hoger gewaardeerd worden dan voorheen. Na afronding van het project zal een deel van het gebied worden begraasd.

-----------------------------------------------------------------------

Staatsbosbeheer kapt bomen in Vressels Bos

Bron: Eindhovens Dagblad 20 december 2012

SINT-OEDENRODE - Staatsbosbeheer gaat in de eerste weken van het nieuwe jaar gedeeltes van het Vressels bos 'verdunnen en verjongen'. Dat houdt in dat er bomen gekapt worden om te zorgen dat de resterende bomen meer ruimte krijgen om te groeien. Ook ontstaat er dan plaats voor nieuwe bomen, waardoor een diverse bos ontstaat met bomen van verschillende leeftijden.

De kap vindt vooral plaats rond het vennencomplex de Oude Putten in de maand januari. Tot medio maart wordt het geoogste hout afgevoerd naar houtzagerijen. De werkzaamheden kunnen tot overlast en aantasting van de paden leiden. De routes worden zo snel mogelijk na afloop van de werkzaamheden door Staatsbosbeheer hersteld. Daarvoor is droog weer noodzakelijk. Behalve voor de groei van de resterende bomen heeft de kap ook voordelen voor diersoorten in het gebied. Het wordt voor amfibieën, reptielen en libellen makkelijker om tussen de Oude Putten en de Hazenputten te trekken vanwege de ontstane open plekken.

-------------------------------------------------------------------------

Algemene informatie

dinsdag 27 december 2016 - 10:00 tot 12:00