Werkgroep Public Relations

Coördinator: Jan Heijmans a.i.

Doelstelling

Naamsbekendheid van IVN Schinnen vergroten.
De leden motiveren om binnen de structuur van IVN Schinnen actief te zijn.
Meer mensen betrekken en informeren over de activiteiten van IVN.

Activiteiten

De leden van informatie voorzien middels de maandelijkse ‘NIEUWSBRIEF’ en deze website.
Het verzorgen van dialezingen en educatieve avonden.
Het regelmatig organiseren van publiekgerichte activiteiten.
Publicaties in weekbladen plaatsen

Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator of e-mail: info@ivnschinnen.nl