Schinnen
Natuur in de Buurt
Op
dinsdag28nov201719:30

Lezing Vliegend Hert

IKL organieert een lezing over het vliegend hert in Schinnnen

Het vliegend hert komt in Zuid-Limburg nog op veel plaatsen voor. Om lokaal meer aandacht te
vragen voor het vliegend hert verzorgt stichting IKL de aankomende tijd op verschillende plaatsen in
Limburg lezingen over deze bedreigde soort, waaronder in Schinnen.
Het vliegend hert is de grootste kever van Nederland, waarvan de mannetjes wel tot 8 centimeter lang
kunnen worden! Het zijn met name deze mannetjes die tot de verbeelding spreken vanwege de grote kaken
die doen denken aan het gewei van een hert. Aan het leven van het vliegend hert zitten echter nog veel
meer opmerkelijke aspecten. De levenswijze van de dieren maakt dat de soort zich maar moeilijk kan
aanpassen aan de veranderde inrichting en beheer van het landschap. Hierdoor zijn vliegende herten op
veel plaatsen verdwenen en is de soort inmiddels in geheel Noord-West Europa bedreigd.
IKL nodigt mensen uit om deel te nemen aan workshops over de soort in de kernen waar populaties
aanwezig zijn. De eerste bijeenkomst bestaat uit een lezing waarin de levenswijze en de verspreiding van
het vliegend hert met veel beeldmateriaal wordt toegelicht. Bij de verspreiding zal de focus liggen op de
locatie waar de presentatie gehouden wordt. Hierbij wordt nadrukkelijk een beroep gedaan op de
waarnemingen en gebiedskennis van de deelnemers.
De tweede bijeenkomst bestaat uit een excursie waar tijdens een wandeling een leefgebied van het vliegend
hert wordt bekeken.
De derde bijeenkomst bestaat uit een werkdag waar we beheer gaan uitvoeren om het leefgebied van het
vliegend hert te verbeteren. De locatie hiervoor proberen we zoveel mogelijk samen met u te bepalen.
In 2017 wordt in samenwerking met de gemeente Schinnen de startbijeenkomst georganiseerd op 28 november in het IVN lokaal aan de Burgemeester Pijlsstraat 1d te Schinnen, van 19.30 tot 22.00 uur.
Aanmelden is verplicht en kan via www.buitenkrachtlimburg.nl of een e-mail naar r.geraeds@ikl-limburg.nl
De vervolgdagen worden vervolgens in overleg met de deelnemers gepland. 

Algemene informatie

dinsdag 28 november 2017 - 19:30
Locatie: 
IVN Lokaal
Dr.Pijlsstraat 1d
6365 CG Schinnen
Nederland
Google Maps image