Vroege vogels in Broekpolder - Vlaardingen (26 september 2020)

Verslag van Johan Torn; foto Liesbeth den Haan (archief)

(…) Na een introductie zijn we naar het uitkijkpunt (de Vogelkijkhut) gegaan. Op het water een enkele eend en Meerkoet, in de bomen Aalscholvers en een drietal grote Zilverreigers die mooi afstaken tegen de donkere lucht. Een Merel kwam in de Lijsterbes zitten fourageren. Verder moesten we het vooral van de geluiden hebben. De Cetti’s zanger liet zich geregeld horen, als ook de Winterkoning. Na het uitkijkpunt naar boven gegaan en het smalle pad richting de Broekpolder genomen.


Halverwege even stil gestaan en geluisterd naar de verschillende soorten zangen, de volgende werden gehoord: Koolmees, Pimpelmees, Groenling, Vink, Kramsvogel, Grote Bonte Specht, op de achtergrond de eenden en overvliegende Grauwe ganzen.
 

Richting de ruigte lopend vlogen steeds Merels en Lijsters op. Even goed zicht gehad op een aantal Koolmezen en als toetje een rustig zittende Staartmees. In de verte hoorden we het al wat rommelen en we sprakenb af dat wanneer het dichterbij zou komen, we de excursie zouden staken. De regen werd aangekondigd met het verschijnen van de regenboog en het geruis van een aankomende bui. Op de vlieren hebben we nog gekeken naar de Judasoren; we hebben ze niet geproefd en lekker laten zitten.

Door de naderende bui het oorspronkelijk bedachte rondje aangepast om tussen de hoge Populieren te schuilen en verder te wandelen. Een van de deelnemers stelde vragen over een vogel die tegen de bomen omhoog kruipt, de aanlopende fiets; deze hebben we hier dan ook gehoord en later in het rondje werd deze daarna door de deelnemers vaker herkend en opgemerkt. Ook hebben we hier stil gestaan bij het ontstaan van de Broekpolder en de reden waarom de bomen op een rij staan.

Helaas voor de deelnemers vloog er een Havik tussen de bomen door en verdween vervolgens in de achtergrond. We liepen door en kwamen bij de Wespenorchis, helaas uitgebloeid, maar wel leuk om te ervaren dat het er inmiddels meer waren van vorig jaar. Daarna nog even stilgestaan bij de Dodemansvingers die daar vlakbij ook staan.

DodemansvingersVerder doorgelopen naar de ruigte, hopend op de Boomvalken; de Visarend was al een aantal dagen niet meer gezien, die zat er in elk geval niet meer in. Hier vlogen een tweetal Witgatjes op, stond een Blauwe Reiger en zwommen een aantal eenden, waaronder de Wilde eend, Krakeend en Wintertaling. Genietend van de muntlucht stil gestaan bij de Kaardebol en de Putters die je daar vaak op kan aantreffen.
 

Vandaaruit zijn we terug gaan struinen langs de grote plassen, waar tientallen ganzen waren evenals diverse eenden, een Knobbelzwaan en 3 Lepelaars. Op het einde van het rondje werden nog opgeschrikt door een aanstormende Schotse Hooglander; die had gelukkig geen kwaad in de zin, wilde een ander plekje opzoeken en had daar klaarblijkelijk haast mee.


Al met al hebben we toch nog wat soorten gehoord en minder gezien, maar de deelnemers vonden het erg leuk en interessant.