Vrijenburgse bos (7 april 2018)

Gids: Rody Klop

Aantal deelnemers: 16

Het Vrijenburgerbos in Barendrecht is een onderdeel van Randpark Zuid. Allerlei bossen en natuurgebiedjes worden bij elkaar getrokken tot een groot natuur- en recreatiegebied. In 2020 moet dit geheel gerealiseerd zijn.

vrijenburgse bos treurwilg

Op de verzamelplaats word ik van harte welkom geheten door een luid krijsende zilvermeeuw en een luid keffende meerkoet. Ik heb ze een zeer goede morgen toegewenst. Een koolmees is bezig zijn band op te pompen en een grote bonte specht zit bij zijn eigen huis aan te kloppen. Even later zie ik hem ook nog. Een aalscholver vliegt over. In het bos zien we houtduiven, kraaien en kauwen, eksters, een luid roepende tjiftjaf, echt eentje die goed laat weten dat hij terug is van weggeweest en een gaai. In de watertjes zwemmen kuifeenden, wilde eenden en een grondelende knobbelzwaan. In de verte horen we nog een roodborst.

Op de verzamelplaats staat een kastanje met van die prachtige, glimmende, goed geoliede, op uitbarsten staande knoppen. Op wat drassige en kleiige grond staan van die echte pioniersbomen: elzen, berken en wilgen. Elzen hebben propjes en katjes in éen en dezelfde boom. We zeggen dan: deze boom is eenhuizig. Uit concurrentie overwegingen gaan niet alle bomen tegelijk in bloei en laten ze ook niet allemaal tegelijk hun blaadjes vallen.

vrijenburgse bos sleedoorn


Sleedoorn (hierboven) : Eerst komen de bloemetjes en dan de blaadjes. Ze hebben afstaande doornige takken. Op wat zanderige grond staat braam.

vrijenburgse bos klein hoefblaf


Klein hoefblad (hierboven): Eerst de gele bloemetjes en dan pas de blaadjes. Je ziet ze veel langs oevers staan. Lisdodde: Is al uitgebloeid. Vogels gebruiken de donzige pluisjes vaak als nestmateriaal. Beuk: Houdt lang zijn bladeren vast. Hij heeft lancetvormige knoppen en je ziet bij beuken weinig ondergroei door de wijd uitstaande takken. Een beuk moet zich goed beschermen tegen de zon. Een grote kruin geeft redelijke bescherming. Fluitekruid: Een schermbloemige. Hij komt twee keer per jaar op en is eetbaar. Niet alle schermbloemigen zijn eetbaar. Vele zijn zeer giftig - dus afblijven van alle schermbloemigen. Rode kornoelje: Zo genoemd omdat in de winter de takken rood zijn. Bosrank: een woekerplant. Hij overwoekert bomen en trekt die bomen naar beneden zodat die meestal afbreken. Dit in tegenstelling tot klimop, die alleen maar steun zoekt bij de boom.
Bloeiende gele brem. Hij hoort hier in dit bos niet thuis. Waarschijnlijk zaten er zaadjes in de aangevoerde grond om de boel op te hogen. Grauwe abelen: herkenbaar aan de witte takken in de top van die bomen. Italiaanse populieren: rank en hoog en de ruwe schors wordt gebruikt door schuilende en overwinterende insecten.

pendrechtse molen

Tot slot brengen we nog even een bezoekje aan de Pendrechtse molen. Dank aan Rody en aan alle deelnemers. Het prachtige voorjaarsweer was een mooi cadeautje.


 

Piet Mulder (tekst en foto’s).

vrijenburgse bos bloeiende wilg

Bloeiende wilg (mannelijke katjes), die hun stuifmeel al bijna kwijt zijn.