Vogels op het water (03 februari 2018)

IVN excursie naar Zevenhuizerplas en de Eendragtspolder
Foto's en verslag van Piet Mulder. Extra foto's Lenie Lelie.


eendragtspolder1

Gidsen : Liesbeth den Haan en Paul Winckers.
Aantal deelnemers : 16

Diverse soorten eenden op het water langs de Slingerkade. Foto Piet Mulder.

De startplaats is het Metrostation in Nesselande. In een straf tempo lopen we naar de Zevenhuizerplas. Deze plas is ontstaan door zandwinning. Tot een diepte van 60 meter is deze plas afgegraven. De eerste plas is 40 meter diep. Het zand werd gebruikt voor wegenaanleg en voor het bouwrijp maken van de diverse te bouwen woonwijken. Het koude water van de plas zakt naar beneden en het warme water komt naar boven, koelt weer af en zakt weer. Zo is er een natuurlijke watercirculatie. Alleen bij zeer strenge vorst komt er een klein laagje ijs op de plas. Wat zien we zoal: Meerkoeten, Kuifeenden (duikers), Wilde eenden (grondelaars), Aalscholvers, Canadese ganzen, Nijlganzen, Grauwe ganzen, een paartje grondelende Knobbelzwanen, een Fuut, honderden Smienten midden op de plas. Deze eenden foerageren ’s nachts. Ze worden vanwege het fluitende geluid dat ze maken ook wel fluiteenden genoemd. De fluiten die ze gebruiken komen uit Oost-Europa en Rusland. Ook drijft er nog ergens een dooie vis.

Op een van de eilandjes zien we hazelaars met hun katjes (mannelijke) - al bijna uitgebloeid - en hun propjes (vrouwelijke). De bestuiving vindt plaats als de bomen nog kaal zijn. Het stuifmeel wordt niet tegengehouden door allerlei bladeren.

In de spechtenholen in de dode populieren in het verdronken populierenbosje zitten vaak spreeuwen. Als ik een vogel was zou ik ook in zo’n kant en klaar weerbestendig nest gaan zitten. We zien en horen ook nog wat kraaien

eendragtspolder2
Gemaaid rietveld. Foto Piet Mulder.

 

Elk jaar wordt een derde van het riet langs de noordoever gemaaid. Zo blijft er altijd genoeg riet over voor de rietvogeltjes. Er staat nog een mooie Kaardebol. De stekelige zaadbol van deze plant werd vroeger gebruikt voor het ruwen van weefsels, met name wol.

kardebol
Zaadbollen van de Kaardebol. Foto Piet Mulder.

Bij de brug naar de Eendragtspolder staan een paar elzen. Putters en Sijsjes zijn gek op de zaadjes in de elzenpropjes. We steken de Middenweg over en we komen in de Eendragtspolder.

paul_uitleg
Paul geeft uitleg. Foto Piet Mulder.

Paul geeft bij een informatiebord uitleg over het hoe en wat van deze nieuwe polder die dienst doet als waterberging. In deze polder ligt ook de Willem Alexander roeibaan. Gelukkig zijn er eilandjes waar vogels kunnen broeden. Loslopende honden en vossen kunnen daar niet komen. De Eendragtspolder is een uitgesproken watervogelpolder. We zien Brandganzen, Nijlganzen, Grauwe ganzen, Canadese ganzen, Wilde eenden, Bergeenden (eigenlijk verbergeenden), Slobeenden, Krakeenden, Kuifeenden, Knobbelzwanen, Meerkoeten, een Blauwe reiger en een Torenvalk. Her en der door de polder liggen veel restanten van zoetwatermosselen. In uw vogelboekje vindt u de beschrijvingen van bovengenoemde vogels.

ganzen
Brandganzen (en een enkele Grauwe gans) aan het grazen. Foto Piet Mulder.

 

ganzen2Nog een groepje Brandganzen. Foto Lenie Lelie.

staren naar vogelsOp de Slingerkade, turend door de verrekijker. Foto Lenie Lelie.


Met dank aan de gidsen en aan alle deelnemers. Het was een aangename excursie.

Piet Mulder.