Vogels kijken in de Rietputten – Vlaardingen (12 september 2020)

Verslag en foto’s Johan Torn

Deze excursie in de Rietputten in Vlaardingen, is mijn eerste officiële excursie voor IVN Rotterdam.

Er hebben zes personen zich opgegeven, leuk om dan al een beetje contact te hebben met de mensen. Helaas meldde een van de personen die zich hadden opgegeven zich een dag voor aanvang af; wel gaat hij graag een andere keer mee.

Op de parkeerplaats iedereen opgewacht en gevraagd naar kennis over het gebied en over vogels, om daar het verhaal op bij te stellen. Kort stil gestaan bij wat IVN is en doet. Daarbij ook even stil gestaan bij het corona-protocol.

Het was bijzonder druk op de dijk door de afsluiting van de snelweg A20 en het daarbij behorend sluipverkeer. De zon kwam net op en was mooi rood, meer rood dan anders, mogelijk het gevolg van de asdeeltjes in de atmosfeer van de branden in Carlifornie.
Op verkeersgeluid na, was het bijzonder stil en lieten niet veel vogels zich zien. Pas als je opsomt wat er wel is gezien is het best nog veel, maar de hoop is er altijd om een bijzondere soort te zien.
 

De soorten die we hebben gezien zijn de volgende: Torenvalk, Putter, Tjiftjaf, Koolmees, Pimpelmees, Staartmees, Buizerd, Fazant, Blauwe reiger, Halsbandparkieten, kraaien en Rietgors. Een enkele vogel liet zich alleen horen, zoals de Boomkruiper, `grote bonte specht en Cetti s zanger.

Cetti zanger

De kers op de taart is het zien en horen van de Baardman op twee verschillende plekken (zie foto, met een jong Baardmannetje, archieffoto).

Naast aandacht voor de vogels is de dijk met zijn flora onder de aandacht gebracht alsmede het Volksbos en de waterharmonica. Er waren onder de deelnemers twee die zelf ook een viertal bomen hadden geplant in het Volksbos; een leuk onderwerp om even bij stil te staan en hen daarover te laten vertellen.

Ook is er stilgestaan bij het nieuwe project voor het in kaart brengen van alle gallen in Nederland; zo had ik het plan om vanuit de gallen van de eik te gaan kijken naar gallen in het riet. Een oplettende deelnemer maakte ons echter hierop al eerder attent.

Na afloop was iedereen tevreden met het gemaakte rondje. Ik heb me redelijk aan de tijd gehouden, duur was 2 uur en 10 minuten. De deelnemers vonden ondanks de hoop op meer vogels het een leerzame excursie met leuke andere facetten. Alle deelnemers hebben de folder van IVN aangenomen en het drukwerk met de aankomende excursie.
Onderweg hebbben we een bijzondere waarneming gedaan, waarvan ik I(toen) ook niet weet wat het is, zie bijgevoegde foto. Het is een rietstengel waarbij de 4 bladeren aan een geregen zijn, in een halve boog. Als er iemand is die daar meer over kan vertellen zou dat heel fijn zijn. Heb deze foto reeds gedeeld op diverse platforms.

Het blijkt te gaan om de Rietloopmijt – een mijt die zijn eitjes legt in de bladschede van een rietstengel en daar vervormingen veroorzaakt en een gal.

rietgal