Rotterdam en omstreken
Overig
donderdag22dec2016

Wandelingen worden voortgezet.

Zoals al eerder aangekondigd in ons kwartaalblad de “Klimop”, stopt An Hemmes na ruim vier jaar met het organiseren van de wandelingen. An heeft het al die jaren met veel plezier gedaan, maar wil het nu wat kalmer aan gaan doen.

Graag willen wij als Bestuur onze waardering uitspreken voor de plezierige manier waarop zij de wandelingen in al die jaren heeft georganiseerd.

Inmiddels heeft zij een enthousiaste groep wandelaars om zich heen verzameld die wij als Bestuur niet graag in de steek willen laten. Het verheugt ons dan ook dat twee deelnemers uit de groep, namelijk Lenie Lelie en Hannie Bleij, zelf het initiatief hebben genomen het stokje van An met ingang van 2017 over te willen nemen.

Doordat zij dit samen willen doen is tevens de organisatie van de wandelingen, bij eventuele uitval door ziekte of verhindering van één van hen, beter geborgd. Zodra de wandelingen worden aangeboden zullen wij deze op de website vermelden bij onze activiteiten.

Wij wensen de wandelaars en coördinators veel plezier met de komende wandelingen.

Het Bestuur.