Rotterdam en omstreken
Natuur
dinsdag02mei2017

Impressies van de natuurexcursie in het Kralingse Bos (23 april 2017)

Tekst en foto’s: Liesbeth den Haan

 

Een flinke groep belangstellenden trok onder leiding van IVN-natuurgidsen Marius Huender en Liesbeth den Haan het jongere deel van het Kralingse bos in. Marius is actief in en aanstuurder van het team van vrijwilligers dat samen met de Gemeente zorgt voor het bos; hij kent het gebied op zijn duimpje.

Beuk het begin

Het leidende thema van de excursie was de leefgemeenschap die het bos vormt. Bomen groeien - zij het langzaam - en concurreren met elkaar. Beheer is daarom noodzakelijk om de doelstellingen voor het Kralingse Bos te bereiken. Was die doelstelling vroeger het creëren en onderhouden van een park om in rond te wandelen, nu zijn het de recreatieve en ecologische waarden en vooral ook de belevingswaarde die voorop staan.

Het onderhoud van het bos is daarop aangepast. Van een aangeharkt naar een natuurlijk bos, met ingrepen om de natuur een handje te helpen waar en wanneer nodig. Bijvoorbeeld wannneer de essentaksterfte toeslaat, of wanneer bomen elkaar verdringen en dunning nodig is om de resterende bomen een betere kans te geven. In een beuken-perceel zagen we hoe daar de storm had toegeslagen maar tegelijkertijd hoe de natuurlijke verjonging daar verloopt, in een eiken-perceel zagen we geringde bomen, elders een hoek met jonge aanplant. We zagen een groot aantal kwijnende Essen, en hoorden dat misschien maar 10 procent van het essenbestand de ziekte niet zal overleven. En we hoorden over lichtminnende en schaduwminnende bomen.

Allerlei processen die in een bos een rol spelen, kwamen al lopende door het bos aan de orde. Dan gaat het ook om de ondergrond waarop het bos is geplant, de greppels voor de goede afwatering en het onderhoud daaraan. Wist u dat het terrein waarop ‘de Kralinger Hout’ is geplant bestaat uit grond die is afgegraven bij het aanleggen van de Waalhaven? En dat er zo’n 16 km greppels of sloten door het bos lopen?

Al met al voelde iedereen zich aan het eind van de wandeling ook een beetje bosbouwer.

Waterhek sloot Kralingse Bos