De waterhuishouding in het Kralingse Bos (17 september 2017) Landschap

De waterhuishouding in het Kralingse Bos (17 september 2017)

Rotterdam en omstreken 10 oktober 2017

Door Liesbeth den Haan

Op zondagmiddag 17 september 2017 gingen we met een enthousiaste groep van 11 personen op pad in het Kralingse Bos, met stralend weer. Liesbeth den Haan en Marius Huender fungeerden als natuurgids.

Wat hadden we een geluk als je bedenkt dat collega-natuurgids Marlies Butter de zaterdag ervoor noodweer trotseerde en toch haar excursie (in Hitland) door liet gaan – petje af. In het Bos bleek een voedselfestival te zijn, dat voor enige geluidsoverlast zorgde, maar liever dat dan constante hoosbuien.

Het thema van de excursie was de waterhuishouding in de Plas, de waterkwaliteit en de biologische processen die zich in het water afspelen. Het niveau van de Plas wordt zo constant mogelijk op 2,35 m beneden NAP gehouden, en het niveau van de Rotte ligt tussen de 0,90 en 1,20 m beneden NAP. Hieruit volgt dat water dat wordt ingelaten een “val” moet maken; deze “val” wordt in kleine stapjes gemaakt om de vissen, met name Snoek, de kans te geven vanuit de Plas geschikte paaiplaatsen te bereiken.

We keken naar het water dat wordt geschut in de sluis Kralings Verlaat, water dat wordt weggepompt de Rotte in via het visvriendelijke gemaal bij de sluis, gedefosfateerd water dat wordt ingelaten vlak voor de waterval (Wolvenvallei).
We volgden het water verder via de vistrap naar de Heemtuin, via welke het water uiteindelijk uitstroomt in de Plas. Een circulatiepomp zorgt er overigens voor dat de waterval niet droog komt te staan; er wordt immers alleen water ingelaten indien het peil van de Plas dat vereist. In het water van de vistrap zagen we jonge visjes met hun kop stroomopwaarts gericht.

Staande op het vlonderpad vanuit de Heemtuin zagen we het ingrijpen van de mens in de Plas zelf en enkele positieve gevolgen: de verondieping langs de oevers en de waterplanten zoals Waterweegbree die hier gedijen. Maar ook vissen, planten en macroplankton en watervlooien zorgen voor een evenwicht in het water. Voorwaarde is de voedselaanvoer (fosfaten, nitraten) beperkt is. Bij overmaat aan voedingsstoffen krijgen Blauwalgen de kans. Die worden aangepakt omdat een belangrijk functie van de Plas recreatie is.

Tussendoor bekeken we ook andere verschijnselen in de natuur, zoals enkele mooie paddenstoelen, de gevolgen van de Essentaksterfte.

Ontdek meer over

Deel deze pagina