Nestkastenwerkgroep jaarlijkse ronde (14 december 2020)

Op zaterdag 14 december ging de Nestkastenwerkgroep op haar jaarlijkse ronde langs de nestkasten in het oostelijke deel van het Kralingse Bos. Drie koppels, elk gewapend met een ladder en divers gereedschap maakten de ronde, al sinds vele jaren onder de bezielende leiding van Ellen Weerdmeester. Ondergetekende fietste/liep meee en noteerde wat in de nestkasten werd aangetroffen. De kasten werden schoongemaakt en een twintigtal oude, vergane kasten werden vervangen door nieuwe, houtbetonnen kasten. Deze vervangingsopreatie gaat de komende jaren voortgezet worden, zodat over een jaar of drie alle kasten vervangen zijn.

Door Liesbeth den Haan

 

Nest_kast_1

Van de totaal 94 vogelnestkasten heb ik van 88 kasten de gegevens genoteerd. De kasten zijn vrijwel allemaal bestemd voor kool- en pimpelmezen, een enkele voor een boomklever. In hoeverre de vogels zich houden aan de bestemming van de kast, is niet na te gaan. We treffen nesten aan en er zitten geen geboortekaartjes van de gelukkige ouders die voor het nageslacht zorgden. In een pimpelmeeskast is het vlieggat weliswaar wat kleiner, maar omgekeerd kan een koolmeeskast ook door een pimpelmees bewoond worden, en dat zal zeker gebeuren.

De bevindingen waren als volgt:

 • - Van alle gemonitorde kasten waren alle op slechts 2 na bewoond - een goed resultaat vergelijkbaar met dat in 2019 en 2018.
 • - In 20 nesten lagen niet-uitgekomen eitjes, totaal 38 exemplaren. Vorig jaar waren dat er in tota al 19; dit jaar dus een dubbel aantal. De oorzaak hiervan is niet gemakkelijk te verklaren. Het zou nuttig zijn de onbebroede / niet uitgekomen eitjes eens nader te onderzoeken, en tijdens het broedseizoen zelf de vogels te monitoren.
 • - Het aantal onbewoonde kasten was 2; dit toont aan, net als in voorgaande jaren, dat een heel hoog percentage van de kasten benut wordt.
 • - Dode meesjes of het karkas daarvan vonden we er 6, in 5 nesten; voorzover na te gaan ging het om 1 koolmees en 2 pimpelmezen.

Andere vondsten die we deden:

 • - 3 kasten waren in bezit genomen door de Europese hoornaar. Hoe zo’n nest eruit ziet, zie je op de foto. Hoornaars behoren tot de echte wespen ook wel papierwespen genaamd. Ze schrapen hout af van takken, kauwen de houtvezels fijn en brengen dit in dunne laagjes aan. Twee van de kasten met een hoornaar-nest zijn naar een ontvangstlokaal van de gemeentewerf aan de Beatrixlaan gegaan, om daar tentoongesteld te worden.
 • - In een van de kasten troffen we een dode wespenkoningin aan;
 • - in 2 kasten zaten tientallen lieve-heers-beestjes - die houden daar hun winterslaap.
 • In het nestmateriaal zagen we: kleine takjes, mos en rode en blauwe pluisjes van paardendekens; ook wel paarden- of hondenhaar.
   
 • In 1 nest van een mees vonden we uitwerpselen van een vleermuis.

Nest_kast_2

Ook op de begraafplaats Oud-Kralingen (aan de Kralingse Weg) hangen nestkasten van IVN - 24 in getal. Ook deze moeten dringend vervangen gaan worden.