Natuurexcursie op Eiland Van Brienenoord (7 november 2021)

Gidsen : Liesbeth den Haan en Mirjam de Neef.
Aantal deelnemers : 17
Verslag en foto’s: Piet Mulder


Het eiland heeft de laatste tijd allerlei veranderingen ondergaan. Het is eindelijk zo goed als klaar. Wij zijn benieuwd hoe het er nu uit ziet.
We beginnen met een zoutmeting van het water. De Maas heeft een open verbinding met de Noordzee. Het water dat met vloed de rivier opstroomt is zout.

Park_BrienenoordOp de kop van het eiland ligt er tussen de strekdammen een grote zandplaat. Deze is hier aangelegd om meer getijdenwerking te krijgen op het eiland. Met eb komt de zandplaat droog te liggen. Hierop zie je veel meeuwen. Hopelijk komen er binnenkort ook steltlopers op af. De vegetatie hier moet ertegen kunnen om regelmatig in water te staan. Hierdoor komen er andere planten tevoorschijn dan voorheen.
Er is een uitkijktoren gebouwd en vanaf deze toren heb je een prachtig uitzicht op de stad en op de zandlaat.

Het eiland is de afgelopen jaren volledig op de schop gegaan. De oevers aan de rivierkant waren altijd al versterkt met basaltblokken. Dit om afkalving door golfslag van de schepen tegen te gaan. Aan de andere kant van het eiland zijn er natuurvriendelijke oevers aangelegd. Aan deze strandkant liggen er bomen in het water. Dit trekt veel vlokreeftjes en andere waterdiertjes aan. Goed voor vogels en vissen. Het bouwdok voor de metrotunnelsegmenten is afgesloten van de rivier.  Er ligt een grote brede vlonder in het bouwdok. ’s Zomers wordt hier soms (illegaal) gezwommen. Het nieuwe clubhuis “de Buitenplaats” is volledig door vrijwilligers opgebouwd van het materiaal van het oude clubhuis. De bekende paardenheuvel is uitgegraven. Er is nu een plas die in open verbinding staat met de rivier, dus is er getijdenwerking.

Men probeert de zalm en de steur terug te krijgen in de Maas. Het Zalmhuis herinnert ons nog aan de gloriedagen van de zalmvangst.

Aan planten zagen we de nachtschade, een zeer giftige plant. Het is familie van de aardappel en de tomaat. Verder bezemkruiskruid, kardinaalsmuts met volledig volgroeide vruchten die mij meteen naar Vaticaanstad brachten, een reuzezwam die bezig is een boomstronk te verpulveren, fruitbomen om de biodiversiteit te verhogen en fijnstraal. Die soort heb je in alle maten en soorten, pitrus en nog veel ingezaaide bloemen en planten. De Japanse duizendknoop probeert men een beetjeonder controle te houden door hem te bedekken onder plastic zeilen. Dat lukt duidelijk niet. De gemeente Rotterdam is aangesloten bij een landelijk kennisnetwerk om gezamenlijk onderzoek te doen naar een effectieve bestijdingsaanpak. Totdat er een effectieve methode is, doet de gemeente er niet zo veel aan.
Vogels : zilvermeeuwen, meerkoeten, wilde eenden, kuifeenden, staartmezen, pimpelmezen en halsbandparkieten.

Hooglanders_BrienenoordVan sommige bomen is de schors eraf. We weten niet hoe dat komt, maar deze bomen gaan wel dood. Ook op dit eiland heerst de essentaksterfte. Er lopen drie Schotse hooglandertjes rond. Die komen uit het Schiebroekse Park.

Het was een zeer aangename excursie. Met dank aan Liesbeth en Mirjam.