Sterren kijken

Vanmiddag kwamen 12 kinderen enthousiast naar het Norbertuscollege om iets meer te weten te komen over sterren kijken. Van deze 12 kinderen mochten we 3 nieuwe gezichten begroeten die in de krant gelezen hadden dat we deze interessante activiteit hadden.

Walter Wamsteker nam ons mee in een reis door te ruimte. Eer  *st vertelde hij het een en ander over de sterren, planeten en de manen over de grootte, de plaats in het heelal en de afstand van de planeten ten opzichte van elkaar. Elke planeet liet hij op schaal zien, zo zagen we dat de aardse planeten veel kleiner zijn dan de reuzenplaneten.

Daarna gingen we naar boven waar Walter van elke planeet nog meer bijzonderheden vertelde en alle planeten schematisch kon laten zien. Allemaal heel interessant.

Vervolgens was het tijd voor ons pauzehapje, om daarn*a naar de koepel te klimmen. Dit was op zich al heel spannend: recht omhoog klimmen op een smal trapje en dan door een luik de koepel in kruipen. De koepel werd door Walter geopend en alles werd in orde gebracht om in de ruimte te kunnen kijken. Jammer genoeg was het bewolkt, toch haalde hij een kerktoren, die wel te zien was, 100 keer dichterbij. Eén voor één mochten ze het trapje op klimmen om zelf door de sterrenkijker te kijken. Iedereen vond het ontzettend span*nend om door de kijker te turen, maar ook om weer af te dalen naar de verdieping eronder.

Tot slot nog een heel leuk spel in de gymzaal. Iedereen werd door middel van loting aan een planeet gekoppeld en moest op volgorde en op de goede onderlinge afstand gaan staan. Daarna gezamenlijk op de foto en nog een paar minuutjes lekker rennen in d*e gymzaal van deze school.

Alle leden kregen van Walter een folder mee van de sterrenclub. Emma bedankte hem namens iedereen van de jeugdnatuurgroep en we gingen allemaal tevreden naar huis.