Slootjesdag 2019 in Roosendaal

Dit jaar hebben wij ook weer meegedaan met de jaarlijkse slootjesdag. We hadden een  grote *opkomst en toch waren er 8 kinderen  minder dan verwacht omdat deze jongens en meisjes zich wel aangemeld hadden via Sjors Sportief,  maar niet afgemeld.  Nadat de schepnetjes verdeeld waren, zijn we met z’n allen naar de Molenbeek gelopen. Hier zijn we in 4 groepjes verder gegaan, ieder naar een eigen poeltje. Een uur lang hebben de jongelui enthousiast geschept en ze hebben heel wat gevonden, om een paar voorbeelden te noemen: larve van kleine watersalamander, waterspin, bootsmannetje, waterschorpioen, poelslak, *libellenlarve, kikker enz. Voor de kinderen was dit uur veel te snel voorbij. Nadat we alle beestjes, goed bekeken hadden, werden ze teruggezet in het poeltje. Speciale diertjes werden meegenomen naar heel de groep. Hier werden de kinderen ook getrakteerd op een pakje drinken en een snoepje. Voor de begeleiding was er koffie. Wat boften we, want we konden heerlijk in het gras in het *zonnetjes zitten. Nadat iedereen de bijzondere waterdiertjes goed bekeken had,  maakte  Ankie een rondje met de fiets om ze  in het juiste poeltje terug te zetten. De rest van de groep ging alvast naar de parkeerplaats waar de ouders stonden te wachten. Wat hebben we veel leuke reacties gehad. Het was weer een geslaagde middag.

 

*