Braakballen uitpluizen

*Voor deze jeugdnatuurmiddag hadden we Joke van de zoogdierenwerkgroep van het KNNV uitgenodigd. Na de kinderen welkom geheten te hebben, startten we een interessant filmpje over uilen en braakballen. Zo kregen de jongens en meisjes al veel informatie over de activiteit die we na de pauzen gingen doen.

Na deze beelden gingen we even naar buiten om de benen te strekken en bij*voorbeeld het kat en muis spel te spelen.

In de pauze werden de kinderen getrakteerd op ranja en een muizensnoepje. Daarna begon het echte werk; het uitpluizen van de braakballen. Wat was hierin allemaal te vinden? Had de uil veel muizen gegeten? Waren er veel schedeltjes te vinden? Welke muizen had hij gegeten? Alle vragen konden de jongelui aan Joke stellen. *Nadat er een poosje geplozen was en de super kleine botjes schoon geborsteld waren met een tandenborstel, werden ze opgeplakt en in een cd-doosje bewaard. Als afsluiting konden de jongens en meisjes nog de meest bekende uilen die in Nederland voorkomen bezichtigen.

Tijdens het opplakken konden de kinderen in groepjes verschillende botjes van de muis onder een binoculair bekijken. Als het bij de kids niet goed lukte, werden ze geholpen door Lucas, die een paar jaar geleden zelf bij de jeugdnatuurgroep was.

Het was weer veel te vlug tijd om op te ruimen en naar huis te gaan, maar niet voordat we Joke bedankt hadden. Wat een leerzame en leuke jeugdnatuurmiddag.

*