Roosendaal
Landschap
Op
zondag23jul201708:30

Wandelen in het Verdronkenland van Oud-Rilland

Op zondag 23 juli organiseert de KNNV/IVN afd. Roosendaal een wandeling o.l.v.  Leo den Heijer, gids van de Archeologische werkgemeenschap Nederland, en gaan we op zoek  naar restanten van het verdronken land van Oud-Rilland.

De geschiedenis van het oude Rilland eindigt in 1532 toen na verschillende hoge stormvloeden de dijken langs de Honte of Westerschelde weer doorbraken en het hele gebied in het oosten van Zuid-Beveland overstroomde. Zo ontstond het Verdronken land van Zuid-Beveland. Na mislukte pogingen en geldgebrek werd besloten de dijken niet meer te herstellen. Pas eind 18e eeuw is dit gebied voor een groot deel weer ingepolderd, bewoonbaar gemaakt en een nieuw dorp Rilland gesticht. Maar andere delen van het verdronken gebied zijn nooit meer opnieuw bedijkt en bevinden zich nu in het buitendijkse intergetijdengebied van de Ooster- en Westerschelde.  Een aantal dagen in het jaar is het water in de Westerschelde bij eb erg laag en kunnen we de buitendijkse resten van het verdronken land van Oud-Rilland gaan bekijken. Het is een belevenis om met Leo den Heijer, gids van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, langs de laagwaterlijn te lopen en overblijfselen te zien die minstens 500-600 jaar oud zijn. De wandeling gaat langs resten van moernering (veenwinning) en we zien o.a. oud baksteen, scherven, resten van landwegjes, boomstronken en nog veel meer! 

Aanbevolen; hoge laarzen i.v.m. slik en eventueel wat eten en drinken meenemen.

Vertrek Verzamelplaats: parkeerplaats Visdonk Lodge, hoek Rozenvendreef 2 in Roosendaal om 08:30

Vertrek ter plaatse: bij de Zimmermanhoeve, Zimmermanweg 7 te Rilland om 09.15 uur.

Algemene informatie

zondag 23 juli 2017 - 08:30 tot 12:00
Locatie: 
Rozenvendreef 2
Roosendaal
Nederland
Google Maps image