Roosendaal
Vogels
Op
zondag05mei201906:00

Vroege vogels

Op zondag 5 mei organiseert de KNNV/IVN afd. Roosendaal een vroege vogel wandeling o.l.v. een natuurgids vanaf De Kraaijenberg gelegen op de Brabantse Wal in Bergen op Zoom.

De Kraaijenberg is een heuvel gelegen op de grens van zand- en zeekleigronden wat deel uitmaakt van de Brabantse Wal. Het is een beboste heuvel die tot 40 jaar geleden nog aan het zoute getijdegebied van de Oosterschelde grensde. We maken kans om welkom geheten te worden op deze vroege ochtend door de tuinfluiter, de zwartkop en het winterkoninkje. Tijdens de wandeling wordt afgedaald naar het voormalige getijdengebied. Het getijdengebied van het Markiezaatsmeer is internationaal bekend om de rijkdom aan broedvogels. In het natte gedeelte verscholen tussen het riet komt de rietgors, kleine karekiet en de blauwborst  voor. Op de slikranden foerageren de nodige steltlopers en op enige afstand zal de lepelaar en zilverreiger waarneembaar zijn.

Guus Dekkers, de natuurgids, heeft ruime kennis van vogels. Bij het op naam brengen van de vogel op deze vroege ochtend heeft hij al voldoende aan het geluid.  

Vertrekplaats: 06.00 uur vanaf de parkeerplaats Visdonk Lodge, Rozenvendreef 2 in Roosendaal

Vertrek ter plaatse: 06.30 uur op de parkeerplaats bij het bezoekerscentrum De Kraaijenberg, Fianestraat 21, 4617 RA Bergen op Zoom.

Gids: Guus Dekkers

Meerijkosten: € 2,20

 

Algemene informatie

zondag 5 mei 2019 - 06:00 tot 10:00
Locatie: 
Parkeerterrein Lodge.
Rozenvendreef 2
4709 RA Roosendaal
Nederland
Google Maps image