Roosendaal
Landschap
Op
dinsdag31jan201713:00

Stadswandeling Bergen op Zoom

Deze winterse tijd is prima geschikt voor een mooi historisch
getinte stadswandeling in Bergen op Zoom. Op 31 januari
vertrekken we per auto om 13.00 uur vanaf het parkeerterrein
bij de Lodge.
De stad is ontstaan op een zandrug in een veengebied dat naar
het westen overging in de Scheldedelta.
Het veengebied ten oosten van de zandrug werd in het begin van de 13e eeuw ontgonnen.
Ter ontwatering doorgroef men de zandrug met een kanaaltje, de Grebbe genaamd, dat door het
stadsgebied ter hoogte van de huidige Korenmarkt liep tot aan de Haven.
Ter plaatse van de huidige Markt kwam een aantal landwegen samen: de huidige
Steenbergsestraat/Fortuinstraat, de Wouwsestraat/Zuivelstraat en de Korte Bosstraat/Hoogstraat. Aldus
ontwikkelde zich de stad, die voor de Hertog van Brabant van belang was als vooruitgeschoven bastion
tegen de expansie van het Graafschap Zeeland en het Graafschap Holland.

Algemene informatie

dinsdag 31 januari 2017 - 13:00 tot 15:00
Locatie: 
MEC T-huis parkeerterrein bij de Lodge.
Hoek Zundertseweg Rozenvendreeef
Roosendaal
Nederland
Google Maps image