Roosendaal
Overig
Op
zondag12nov201709:00

Oude en nieuwe veenputten

Op zondag 12 november organiseert de KNNV/IVN afd. Roosendaal een wandeling o.l.v. een natuurgids door het natuurgebied De Berk.

De Berk is een natuurgebied van 35 ha groot en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het ligt op de naad van Brabant, de zone waar de hogere zandgronden overgaan in het boezemgebied van de Beneden Mark. Het gebied bestaat uit een aantal oude en nieuwe veenputten in verschillende stadia van verlanding. De veenputten zijn ontstaan in vroeger tijd door het steken van turf en zijn zichtbaar gebleven door de eeuwen heen. Het kwelrijke water zorgt in sommige putten voor een bijzondere rijkdom aan plantensoorten die vooral in de voorzomer goed te zien zijn, maar ook in dit najaar ontbreekt het niet aan schoonheid. De elzenbroekbosjes, slootjes en stukken blauwgrasland zijn allen rijk aan grassen en mossen. 
Petra van der Wiel, de natuurgids van deze wandeling, heeft een enorme kennis van de flora om ons heen en zal de toehoorders weten te boeien. 
De wandeling heeft een lengte van 7 kilometer maar bij veel waarnemingen is het mogelijk deze in te korten zodat de eindtijd niet overschreden wordt.

Vertrekplaats: parkeerplaats Visdonk Lodge, hoek Rozenvendreef 2 in Roosendaal

Vertrek ter plaatse: 09:30 uur, parkeerplaats bij ‘In den molen’, Zevenbergseweg 21, 4871 NJ Etten-Leur.

Gids: Petra van der Wiel

Meerijkosten: € 2,50

Algemene informatie

zondag 12 november 2017 - 09:00 tot 12:00
Locatie: 
Parkeerterrein Lodge.
Rozenvendreef 2
4707 PK Roosendaal
Nederland
Google Maps image