Roermond e.o.
IVN
donderdag15nov2018

Uitnodiging 2e buitengewone Algemene Leden Vergadering

Datum:      7 december 2018

Aanvang: 19.00 uur (een half uur voorafgaand
                                          aan het natuurcafé)

Locatie:     BC Leudal
                     Roggelseweg 58, Haelen


Het bestuur van de afdeling IVN Roermond e.o. nodigt al haar leden uit voor de 2e buitengewone ALV op 7 december a.s. om 19.00 uur in BC Leudal te Haelen. Dit in verband met de goedkeuring van onze leden voor het wijzigen van onze statuten en huishoudelijk reglement.

De nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement vindt u in de bijlagen en zijn te vinden op onze website. Een aantal exemplaren worden op 7 december vanaf 18.45 uur ter inzage gelegd in het BC Leudal.

Aansluitend kunt u het Natuurcafé bezoeken.

Namens het bestuur
Marjan Straver (voorzitter)

Concept akte statutenwijziging

Concept huishoudelijk reglement