Roermond e.o.
Vogels
dinsdag20sep2016

Molenplas, Stevensweert Excursieverslag vogelwerkgroep


Om 7:00u staan wij klaar voor een wandeling rond de Molenplas te Stevensweert.  Dit was een voormalige grindwinning gebied en heel mooi teruggebracht naar de natuur.  Het is heel mistig met een temperatuur van 16 graden. De Hompesche Molen, die afgelopen jaar een grondige restauratie heeft ondergaan, is nauwelijks zichtbaar. Met 16 vogelliefhebbers  ontdekken wij al direct een tuinfluiter en bosrietzanger bij de ingang van het gebied. Op het looppad zit een gele kwikstaart . Op het water een heel grote hoeveelheid aan grauwe ganzen. Het zullen er wel meer als duizend zijn. Tevens de gebruikelijke watervogels, zoals meerkoet, fuut, wilde eend, kuifeend en knobbelzwanen. Grasmussen zijn heel talrijk vertegenwoordigd.  


In het bosje bedelen jonge bonte spechten voor nog meer insecten. Het verschil tussen het geluid van de spotvogel en de bosrietzanger is niet altijd duidelijk, maar ook de spotvogel is aanwezig. We lopen richting de stapstenen. Door de hevige regenval van de laatste dagen is het te gevaarlijk om hier over te steken, ondanks de touwleuning. Doordat het water erg hoog staat  is er een woeste stroming  ontstaan. Toch riskeert Ger om toch over te steken.  De rest draait zich om, om via een omweg over de brug (schuttersweg) naar de oude verlenge Maasweg te lopen. Het is toch maar even een omweg van 2,6 kilometer. Het gras is erg nat en hoog langs de smalle paden, zodat wij hierdoor aardig nat worden. Op de brug zien wij in het water een grote peiler staan. Deze is gevuld met zand en stenen en hier bovenop zit een nijlgansmoeder met twee pullen. De moeder vlucht weg en de kleintjes proberen uit de koker te ontsnappen, maar het lukt ze nog niet. Over een paar dagen zal het wel gaan, zodat ze samen naar voedsel kunnen zoeken. Wij zullen geen gebruik maken van het pad door het gebied om niet nog meer nat te worden. Bij de parkeerplaats aan de oude Maasweg gaan we richting het bekende eilandje. Ook hier blijkt dat het water te hoog is, want de overloop staat onder water. Dan maar van een grotere afstand kijken welke vogels zich op het eilandje bevinden. Naast de vele kokmeeuwen met hun talrijke jonkies zitten er kleine mantelmeeuwen, aalscholvers, scholeksters en visdieven. De zwartkopmeeuwen kunnen wij niet ontdekken, hoewel ze er wel moeten zijn. Maar een geelpootmeeuw is door de kenners er wel uit te halen. We lopen verder en zien hier enkele rietgorzen en roodborsttapuiten, die volop heen en weer vliegen om hun kroost te voorzien van de nodige insecten. Een torenvalkje schiet nog voor ons weg. 

We vervolgen onze weg weer richting de molen. Ook hier moeten toch nog enkele plassen water overwonnen worden. Teruggekomen op de parkeerplaats tellen we de opgeschreven soorten en komen toch op een aanzienlijk aantal van 66. Normaal is dit een wandeling van 5,8 km maar nu met een omleiding toch nog 8,5 km. Ondanks de miste en erg natte plaatsen een leuke ochtend.

 Meinse van der Velde

roermond_vogelwerkgroep_waarnemingen_16_06_2016_molenplas.pdf