Roermond e.o.
Overig
zondag24mei2020

Corona-virus update: alle activiteiten voor 2020 afgelast!

Beste leden,

Update 24-05-2020: bericht van het bestuur

Het is al weer een tijdje geleden dat u van ons, het bestuur van IVN Roermond e.o. hoorde. Maar natuurlijk volgen wij de actualiteiten ook op de voet, zoals waarschijnlijk iedereen. 

Afgelopen week hebben wij voor het eerst sinds maart weer een bestuursvergadering gehad, met 1,5 meter regel in acht natuurlijk. Tijdens die bestuursvergadering hebben wij een ongelofelijk moeilijk besluit genomen.

We schrappen namelijk, met spijt in ons hart, het hele jaarprogramma 2020. Ook onder de nieuwe, versoepelde corona-maatregelen kunnen excursies niet georganiseerd worden zoals wij dat graag zouden doen. Bijvoorbeeld, als we met ‘slechts’ 10 personen zijn, op een smal paadje, zou de totale afstand ruim 15 meter zijn. De gidsen kunnen niets laten zien, zullen moeten schreeuwen etc. Voeg daar bij dat een groot gedeelte van onze leden helaas tot de risicogroep behoren, en u begrijpt dat wij als bestuur dit risico niet kunnen en willen dragen.

Bovenstaand bericht is natuurlijk voor niemand leuk. Geloof me als ik zeg dat we hier echt moeite mee hebben. We zien echter geen andere weg. Voorlopig. Want natuurlijk blijven we de actualiteiten in de gaten houden. Mochten de maatregelen versoepeld worden door Kabinet en RIVM, dan kunnen we, en zullen we ons opnieuw beraden. 

Bestuur IVN Roermond e.o.

 

Update 24-3-2020:

Inmiddels is het organiseren van bijeenkomsten in Nederland tot 1 juni door het kabinet verboden. Het bestuur ziet dan ook geen andere mogelijkheid dan alle activiteiten die gepland stonden tot 1 juni uit te stellen. Daaronder vallen zowel de algemene activiteiten als ook de activiteiten die door de diverse werkgroepen worden georganiseerd.

Houd afstand, was vaak je handen en blijf gezond! 

 

Origneel bericht 13-3-2020:

Inmiddels zullen we allemaal wel van het corona-virus gehoord hebben. Wij, als bestuur van IVN Roermond e.o., voelen ons verplicht om gehoor te geven aan de oproep van ons kabinet en het RIVM om het houden van evenementen en bijeenkomsten met meerdere mensen tot een minimum te beperken.

Dit betekent dat we alle activiteiten tot en met 31 maart 2020 voorlopig uitstellen. Dit betreft dus de ALV en drie algemene activiteiten die in maart zouden plaatsvinden!

We zullen als bestuur de situatie monitoren, en zo gauw er wat meer duidelijkheid bestaat, proberen nieuwe data te prikken. Deze worden dan ook via de mail bekend gemaakt.

Het doorgaan van de activiteiten van de werkgroepen laten we over aan de coördinatoren. 

Met vriendelijke groeten,

Bestuur IVN Roermond e.o.