Het Schrijvertje

Het Schrijvertje is ons clubblad dat elke 3 maanden verschijnt.

Wil je iets in Het Schrijvertje geplaatst hebben, stuur je bijdrage dan naar:   hetschrijvertje@ivnroermond.nl 
Wil je meer weten over opmaak e.d., kijk dan bij: Aanleveren kopij

Via onderstaande links kun je de bladen van het lopende en vorige kalenderjaar inzien:

Roermond - Het Schrijvertje - Herfst 2022

Roermond - Het Schrijvertje - Zomer 2022

Roermond - Het Schrijvertje - Lente 2022

Roermond - Het Schrijvertje - Winter 2021

Roermond - Het Schrijvertje - Herfst 2021

Roermond - Het Schrijvertje - Zomer 2021

Roermond - Het Schrijvertje - Lente 2021

 

Wil je verder terugkijken: ga naar het archief