Bronnen

 

Informatiebronnen
 
IVN natuurorganisaties actiegroepen inkoopkanalen Website IVN Regio Midden-Limburg
IVN Natuuracademie online
Overzicht van organisaties 
Provinciaal natuurcentrum Limburg BE Departement leefmilieu België
Leefmilieu Brussel

Vermandel Hulst natuurbenodigheden
Jeugd en natuur Horst aan de Maas
Algemeen Natuur vandaag/Nature today
Natuurkalender
Vroege vogels
Waarneming.nl

Soortenbank
Verspreidingsatlas
Biologiepagina
Natuurfoto.nl
Provincie Limburg Natuurgegevens
Operatie steenbreek

Cursusboek tuinreservaten 
Dwaalfilm van de geul
Soortenzoekers Nederlandse soorten
Soorten herkennen
Soortenzoekers De stentor 

 Genetische technologie
Beeldmateriaal voor natuurwetenschappen Wetenschap redt de wereld
Luchtkwaliteit
Landschappen Geologie van Nederland
Archeologie van Nederland

Nederlandse raatakkers
Hoogtebestanden van Nederland
Publieke kaarten
Cartografie van Nederland
Google Maps
GPS coördinaten

Dinoloket met ondergrond gegevens
AHN hoogteprofielen
Altlas van Nederland met geomorfologie Bodemkaarten
Cultureel erfgoed
IJstijd
Filmpje over de Peelrandbreuk

Turfsteken in de peel
Heidebeheer digitaal boek, Jap en Jinze
Vogels Welke vogel is dit?
Vogelgeluiden
Tuinvogels: Foto’s met zang
Tuinvogels: Film over voorzieningen in de tuin
Vogels herkennen film deel 1
Vogels herkennen film deel 2
Vogels herkennen film deel 3
Vogels herkennen film deel 5
Roofvogels film herkennen
Beleef de lente
Vogelarchief Limburg
Tips voor tuininrichting
Water Lijst met afbeeldingen van waterdieren Informatie over slootdieren
Bepalen van de biologische waterkwaliteit Chemische bepaling

Watereducatie
Waterkennisbank

Stikstofwaarden in water
Waterspel alles is water
Macrofauna ontdek-wereld-water

Waterschap Overmaas
Vermandel materialen voor veldonderzoek Outdoor education materialen
Waterklaar.nl
Planten Geïllustreerde flora van Nederland
Flora van Nederland
Flora van Europa
Plantengids (Universiteit Leuven) Plantaardigheden
Plantenfamilies + kenmerken 1
Plantenfamilies + kenmerken 2
Leesmaar
Leeswerk
Plantillustraties
Planten determineren op bloeitijd
Planten herkennen film deel 1
Planten herkennen film deel 2
Planten herkennen film deel 3
Eetbare wilde planten film
Plantengids KU Leuven
Paddenstoelen herkennen film deel 1

Flora Wilde bloemen
Soortenbank

Wilde bloemen in Nederland
Geleedpotigen Bijen.nl
Film Strabrechtse Heide
Reptielen en amfibieën Kikkergewoontes
Duurzaamheid Biodiversiteit
Het lied van de dodo
Biodiversiteit
Duurzame 100
Natuursporen Film over sporen van de vos
Tuinieren VELT vereniging voor biologisch tuinieren
Dieren algemeen Muizen van Nederland