Roermond e.o.
Vogels
Op
zaterdag26mei201806:30

Vogelexcursie rondom de Molenplas, Stevenweert

georganiseerd door Pepijnsland, gids Tjeu Vossen

Tussen Ohé en Laak, Stevensweert en het Julianakanaal vinden we de Molenplas. De plas is ontstaan uit de laatste traditionele grindwinning. De winning van grind werd tussen 1995 en 2008 afgebouwd terwijl Natuurmonumenten, provincie en gemeente afspraken maakten over herontwikkeling en beheer van het gebied, waarmee in 1996 al gestart werd.
De totale oppervlakte van de Molenplas inclusief omliggend land bedraagt 192 ha. Sinds 2009 inventariseerde Tjeu Vossen een natuurgebied van ca. 65 ha op broedvogels.
Tijdens tien jaar broedvogels inventariseren is een verschuiving te zien van vogels door het gebied. Sommige soorten kunnen alleen gedijen in de prille en kale pioniersomstandigheden van bijv. grindbankjes en andere verschijnen pas op het toneel wanneer er sprake is van goed ontwikkelde struwelen of bos.

Tot de open water soorten behoren de Meerkoet, Fuut, Wilde Eend, Krakeend en Kuifeend. Het gebied kent vijf ganzensoorten maar staat vooral bekend om de meeuwenkolonie op het eilandje. Het aantal Kokmeeuwen is in zes jaar tijd verzesvoudigd tot meer dan 500 en de Visdief die er vanaf 2009 broedt, blijft schommelen tussen de 30 en 40 broedparen. Tussen
die zwerm ‘witte vogels’ kan de geoefende vogelaar ook Stormmeeuw, Zilvermeeuw (in varianten), Kleine Mantelmeeuw en Zwartkopmeeuw opmerken. Rietgors, Kleine Karekiet maar ook de zeldzamere Blauwborst doen het in de riet- en verlandingsvegetaties best goed. Hun aantallen kunnen wel verschillen per jaar. Het aantal soorten van de Grasmusgroep kwam in 2017 voor het eerst boven de 200: Fitis, Grasmus, Kneu, Heggenmus, Roodborsttapuit, Bosrietzanger en Spotvogel – allemaal soorten die het voor de wind gaat. Winterkoning, Merel, Zwartkop en Roodborst zijn soorten van meer opgaande begroeiing en hebben waarschijnlijk de komende jaren nog veel groeikansen.

Voor alle vegetatievormen zijn bijzondere soorten te noemen die, soms op jaarlijkse basis, aangetroffen kunnen worden. Dodaars, Wintertaling, Zomertaling, Bergeend op meer open water en Scholekster, Waterral , Sprinkhaanzanger en Rietzanger in meer natte vegetaties. De Nachtegaal heeft zijn jaarlijks stekkie gevonden nabij de watervalletjes. Soms heb je het geluk een Boomvalk boven het gebied te zien jagen op libellen maar voor inventariseerders van een steeds meer toegroeiend terrein als de Molenplas kan een Roodborst na half april al voor kippenvel zorgen, of een zingende Zwarte Roodstaart in het jonge wilgenbos of zoals de enkele jaren geleden roepende jongen in een spechtenhol. Alles tekenen dat de natuur niet stil staat en het enige wat niet verandert in het gebied de verandering zelf is…


 

Algemene informatie

zaterdag 26 mei 2018 - 06:30 tot 09:30
Locatie: 
De Hompesche Molen
Molendijk 6
Stevensweert
Nederland
Extra Informatie: 

LET OP ! Gewijzigde aanvangstijd
start: 06.30 uur

Contactpersoon: 
Google Maps image