Roermond e.o.
Slootjesdagen
Op
zaterdag27apr201911:00

Dag van de Poel

Macrofaunawerkgroep
De dag van de Poel

Wij zijn ruim een jaar geleden begonnen met de Macro Fauna Werkgroep Midden Limburg. Nu willen wij jullie laten ervaren wat we in deze periode hebben gedaan. Hoe we gevorderd zijn. Maar zeker waar we voor staan en willen bereiken. Middels de dag van de poel willen wij jullie de diversiteit van het waterleven onder de aandacht brengen.

De Poel naast het bezoekerscentrum is een oude poel. Midden in een uniek stukje natuurgebied. Het Blauwgrasland of orchideeënweide. Een stukje Natura2000. Blauwgraslanden zijn van nature onbemeste, één maal per jaar gehooide graslanden die ’s winters plasdras staan en ’s zomers oppervlakkig uitdrogen. Het grondwater zit dicht aan het oppervlak en stroomt hier geleidelijk naar de Leubeek toe. Het heeft een voedselarm karakter. Blauwgraslanden danken hun naam aan de aspectbepalende blauwachtige kleur door de aanwezigheid van soorten als pijpenstrootje, blauwe zegge, zeegroene zegge, veelbloemige veldbies, ruw walstro, gevlekte orchis, wilde bertram, tandjesgras om er maar een paar als voorbeeld te noemen. Maar Bauwgraslanden kunnen ook bruin ogen door de aanwezigheid van mossen en soorten Biezenknopen. Vertegenwoordigers op minerale bodems zijn veel bloemrijker dan hun tegenhangers op meer venige bodem. Waarom al deze informatie, zou je zeggen. Simpel gezegd: Om te verklaren waarom het in de poel wemelt van het leven. Naast de Salamanders en de kikkers herbergt de poel een scala aan verscheidenheid van allerlei soorten larven. Zoals de larven van kokerjuffers (zowel met als soorten zonder koker), mosselwantsen, libellen- en waterjufferlarven, vlokreeften, zoetwaterpissebedden, slakken zoals bv de poelslak, bloedzuigers, borstelwormen, rattestaartlarven en als we geluk hebben ook de larve van de steenvlieg. De larven gedijen in het water, de adulten leven van bv. de aanwezige flora. Het ene heeft het andere nodig. Alles hangt met elkaar samen. Daarnaast is of zijn de aanwezigheid maar ook de afwezigheid van individuele soorten een graad of maat voor de schoonheid van het water.

Wat is er deze “Dag van de poel” te doen:
Elke bezoeker mag zijn eigen monster uit de poel nemen. Kinderen mogen natuurlijk geholpen worden door ouders of grootouders. Mocht het niet lukken zal een vrijwilliger van onze werkgroep u graag helpen. Aan tafel kunt u buiten aan de hand van een zoekkaart bepalen welke dieren er gevangen zijn. Ook hier kunt u met vragen altijd terecht bij een van de aanwezige van de Macro Fauna werkgroep.
Binnen in de panoramazaal staan stereomicroscopen en andere soort microscopen waar verder op de organismen kan worden ingezoomd. Jullie kunnen daar kijken met vergrotingen van 40x of 100x waardoor er voor de meeste hele bijzondere gedaantes zich zullen vertonen. De een nog mooier dan de andere.

Algemene informatie

zaterdag 27 april 2019 - 11:00 tot 16:00
Locatie: 
Bezoekerscentrum Leudal
Roggelseweg 58
Haelen
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image