Aanmeldformulier deskundigheidsbevordering voor natuur- en landschapsgidsen

Deskundigheidsbevordering voor natuur- en landschapsgidsen.

Tijdens de regionale IVN contactdag van natuur- en landschapsgidsen op 10 april van dit jaar is besloten om in de toekomst, naast de contactdag, bijscholingsdagen te gaan organiseren. Er is toen een werkgroepje van 3 personen geformeerd dat hiermee aan het werk is gegaan. Inmiddels zijn we zo ver dat de eerste cursus, bij voldoende belangstelling, gegeven kan worden. Het betreft een vogelcursus.  

Tijdens de winter komen standvogels en wintergasten aan de orde; in het voorjaar zijn dat de trek-, broed- en zangvogels.
De lessen worden verzorgd door dhr. Jan Peeters uit Maasbree en dhr. Sjoerd van der Schuit uit Haelen.

De lessen vinden plaats op de volgende data:
Theorie:
Woensdag - 23 november
Woensdag –18 januari
Woensdag –8 februari
Woensdag –22 maart
Praktijk:
Zaterdag 28 januari
Zaterdag 11 februari
Zaterdag 13 mei

De cursus is bedoeld voor actieve gidsen, deelnemers aan de natuurgidsenopleiding en afgestudeerde landschapsgidsen.
De kosten bedragen €10,- per deelnemer.

We gaan er van uit dat er aan de cursus, voor de deelnemers geen kosten verbonden zijn.

U kunt zich aanmelden via het volgende mailadres
fjhendrikx@me.com

We hopen op voldoende deelnemers.