Plan voor aanleg zonnepark in de Lage Land polder, Matsloot.

De gemeente Noordenveld selecteerde twee locaties binnen de gemeente als mogelijk geschikt voor de aanleg van een zonnepark. Het betreft een groot gebied bij Zuidvelde en de lage polder in Matsloot.
Het gebied in Matsloot grenst direct aan de Onlanden en is een belangrijk foerageergebied voor ganzen, met name brand- en kolganzen. Tevens worden in het gebied verschillende soorten weidevogels waargenomen, zoals kievit, grutto, tureluur en andere, die onder druk staan. Het gebied zou verloren gaan voor de dieren als het vol staat met zonnepanelen. Natuurlijk zijn we voor alternatieve energiebronnen als zonenergie, maar niet ten koste van natuur. We stuurden de gemeenteraad van Noordenveld een open protestbrief, waarin we onze bezwaren noemden en van een toelichting voorzagen.  Alle betrokken groene organisaties zijn tegen het plan, onder meer onze zusterverenigingen IVN-Peize en IVN-Westerkwartier.

Zie voor gedetailleerde informatie de brief aan de raad.