Roden-Norg
IVN
zondag25okt2020

Corona update oktober 2020

Corona-update oktober 2020: voorlopig geen activiteiten

Zoals u weet gelden sinds 15 oktober 2020 landelijk nieuwe, strengere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Klik hieronder  voor info over de maatregelen.

Corona maatregelen IVN Nederland oktober 2020

Voor IVN Roden-Norg betekent dit dat hervatting van groepsactiviteiten (excursies, lezingen etc.) er voorlopig niet in zit. Hoe lang nog de beperkende maatregelen zullen gelden weet niemand, maar de kans is groot dat we er ook in de eerste maanden van 2021 nog niet vanaf zullen zijn. Dat betekent dat we mogelijk de algemene ledenvergadering niet of slechts gedeeltelijk fysiek kunnen houden of eventueel uit moeten stellen en een nieuwjaarsbijeenkomst zit er waarschijnlijk ook niet in. Misschien gaat het allemaal meevallen, maar op dit moment lijkt het daar niet op.

Ondanks alles gaan we natuurlijk wel een jaarplanning opzetten in de hoop, dat we weer voor allerlei activiteiten samen naar buiten kunnen. Ondertussen houden we jullie op de hoogte en daarom volgt hier een memo met de invulling van de coronamaatregelen door IVN Nederland.

Blijf gezond en tot ziens,

Namens het bestuur van IVN Roden-Norg, 

Margriet van der Pol, secretaris