Libellen en vlinderwerkgroep

Bijdragen aan het verbeteren van de leefgebieden van libellen en vlinders is een belangrijk doel van de werkgroep. Inventariseren over langere perioden en het kritisch volgen van het beheer van het gebied is daarbij van groot belang.

We doen dit met veel plezier en het vergroten tegelijkertijd onze kennis over vlinders en libellen.

De werkgroep inventariseert eveneens in natuurgebieden van Natuurmonumenten. Op deze manier proberen we onze passie voor deze fraaie insecten een nog bredere basis te geven.

De vlinder waarnemingen in eigen tuin worden doorgegeven aan de Vlinder-werkgroep Drenthe.

Eén van de doelstellingen van de werkgroep Drenthe is het uitgeven van een verspreidingsatlas van dagvlinders in Drenthe.

Onze libellen waarnemingen worden gepubliceerd door de Libellen werkgroep Drenthe.

Contactpersoon is Lidy Pool    email: lidypool@gmail.com