Bestuur

Afdelingsbestuur Roden-Norg
algemene email:  ivn.rodennorg@gmail.com

Voorzitter: Henk van den Brink
voorzitter:  ivn.rodennorg.voorzitter@gmail.com

Secretaris: Margriet van der Pol-Meijer
secretaris: ivn.rodennorg.secretaris@gmail.com

Penningmeester: Jan Schipperijn
penningmeester: ivn.rodennorg.penningmeester@gmail.com

Project coordinator: Albert Flokstra

Algemene bestuursleden: Rolinda Tinge, Marja Holman, Bert van der Pol

Redactie verenigingsblad “NatuurRondom”: Rolinda, Marja en Bert
Website beheer afd. Roden-Norg: Marja      ivn.rodennorg.redactie@gmail.com