Bestuur

Afdelingsbestuur Roden-Norg
algemene email:  ivn.rodennorg@gmail.com

Voorzitter: Henk van den Brink
voorzitter:  ivn.rodennorg.voorzitter@gmail.com

Secretaris: Margriet van der Pol-Meijer
secretaris: ivn.rodennorg.secretaris@gmail.com

Penningmeester: Jan Schipperijn
penningmeester: ivn.rodennorg.penningmeester@gmail.com

Algemene bestuursleden: Rolinda Tinge, Bert van der Pol

Vertrouwenspersoon: Marianne van Wijk te bereiken op 06 5246 3262

Redactie verenigingsblad “NatuurRondom”: Rolinda Tinge, Jan Schipperijn en Bert van der Pol
Website beheer afd. Roden-Norg: Nelleke Sijses en Rolinda Tinge     ivn.rodennorg.redactie@gmail.com